Τα τρόπαια που απονεμήθηκαν στο Δήμητρα

Δήμητρα δεν έχει ακόμα απονεμηθεί κανένα τρόπαιο.
Μπλουζα