Νέα

Τελευταίες δημοσιεύσεις

Τελευταίες δημοσιεύσεις προφίλ

Μη γίνεις όμως η αγάπη μου, μη γίνεις
γιατί αν φτάσει η στιγμή που θα μ' αφήνεις
εγώ ξανά δεν θα μπορώ
ν' αντέξω κι άλλον χωρισμό
Μπλουζα