Τα τρόπαια που απονεμήθηκαν στο Δρ.Χού

Δρ.Χού δεν έχει ακόμα απονεμηθεί κανένα τρόπαιο.
Μπλουζα