Τα τρόπαια που απονεμήθηκαν στο Anestis

Anestis δεν έχει ακόμα απονεμηθεί κανένα τρόπαιο.
Μπλουζα