Τα τρόπαια που απονεμήθηκαν στο bi-bi

bi-bi δεν έχει ακόμα απονεμηθεί κανένα τρόπαιο.
Μπλουζα