Τα τρόπαια που απονεμήθηκαν στο Capone

Capone δεν έχει ακόμα απονεμηθεί κανένα τρόπαιο.
Μπλουζα