Τα τρόπαια που απονεμήθηκαν στο Deneb 716

Deneb 716 δεν έχει ακόμα απονεμηθεί κανένα τρόπαιο.
Μπλουζα