Τα τρόπαια που απονεμήθηκαν στο geotsi.

geotsi. δεν έχει ακόμα απονεμηθεί κανένα τρόπαιο.
Μπλουζα