Τα τρόπαια που απονεμήθηκαν στο Karavasilator

Karavasilator δεν έχει ακόμα απονεμηθεί κανένα τρόπαιο.
Μπλουζα