τελευταία δραστηριότητα της Muttley Black

  • Muttley Black
    Muttley Black απάντησε στο νήμα 4116 Dynamic Ram Tester..
    Υπήρξαν κάποια λάθη στην πλακέτα από επιπολαιότητα. Έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις με καλωδιακια, αλλά και κάποια κοψίματα διαδρόμων...
Μπλουζα