τελευταία δραστηριότητα της Noel Koutlis

 • N
  Noel Koutlis απάντησε στο νήμα Windows 3.0 Greek.
  • greek30.jpg
 • N
  Noel Koutlis απάντησε στο νήμα Windows 3.0 Greek.
  βρήκα κάτι οδηγίες, ο τόνος ήταν στο ; τα διαλυτικά στο : και τα διαλυτικά με τόνο στο W. Στο Q μεταφέρθηκαν τα ; και :
  • greek31.jpg
Μπλουζα