Τα τρόπαια που απονεμήθηκαν στο Ozzaros

Ozzaros δεν έχει ακόμα απονεμηθεί κανένα τρόπαιο.
Μπλουζα