Τα τρόπαια που απονεμήθηκαν στο Patapoufa

Patapoufa δεν έχει ακόμα απονεμηθεί κανένα τρόπαιο.
Μπλουζα