ρομάντσο

  1. tonytony

    Η Ιστορία του Ρομάντσο

    Οι πηγές των εξωφύλλων είναι από προσωπικό μου αρχείο και από τη βιβλιοθήκη του ΕΛΙΑ. Να ευχαριστήσω τον φίλο Πάνο για την τεράστια βοήθεια του Το περιοδικό Ρομάντσο λοιπόν είναι το πιο ιστορικό περιοδικό στη χώρα μας. Ιδρύθηκε και ξεκίνησε από τον Νικόλαο Θεοφανίδη το 1934 , σταμάτησε λίγο...
Μπλουζα