Η Αλίκη στον Ελληνικό + ξένο τύπο ως το 1990

tonytony

retron00b (sick admin's joke!)
Joined
14 Σεπ 2008
Μηνύματα
21.178
Αντιδράσεις
22.131
Περιοδικό "Ρομάντσο" , τεύχος 2039 - 13 Απριλίου 1982.


68.jpg


69.jpg


Περιοδικό "Ρομάντσο" , τεύχος 2326 - 3 Νοεμβρίου 1987.


63.jpg


64.jpg


65.jpg


Περιοδικό "Ρομάντσο" , τεύχος 2271 - 14 Οκτωβρίου 1986.


60.jpg


59.jpg


58.jpg


Περιοδικό "Ρομάντσο" , τεύχος 2253 - 10 Ιουνίου 1986.


7.jpg


8.jpg


9.jpg


Περιοδικό "Εικόνες" , 24 Ιουλίου 1985.


40.jpg


41.jpg


42.jpg


43.jpg


44.jpg


45.jpg


46.jpg


47.jpg


48.jpg


49.jpg


50.jpg


Περιοδικό "Εικόνες" , τεύχος 50 - 16 Οκτωβρίου 1985.


32.jpg


33.jpg


34.jpg


35.jpg


36.jpg


37.jpg


38.jpg


39.jpg


Περιοδικό "Εικόνες" , τεύχος 105 - 5 Νοεμβρίου 1986.


27.jpg


28.jpg


29.jpg


30.jpg


31.jpg


Περιοδικό "Εικόνες" , τεύχος 4 - 28 Νοεμβρίου 1984.


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


Περιοδικό "Εικόνες" , 25 Ιανουαρίου 1989.


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


Περιοδικό "ΕΝΑ" τεύχος 12 - 9 Αυγούστου 1989.


33.jpg


34.jpg


35.jpg


36.jpg


37.jpg


38.jpg


39.jpg


Περιοδικό "ΕΝΑ" τεύχος 35 - 25 Αυγούστου 1988.


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


Περιοδικό "ΕΝΑ" , τεύχος 30 - 22 Οκτωβρίου 1983.


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


Περιοδικό "ΕΝΑ".


1.jpg


2.jpg


3.jpg


Περιοδικό "Ταχυδρόμος" , 10 Νοεμβρίου 1988.


77.jpg


78.jpg


79.jpg


80.jpg


81.jpg


46.jpg


45.jpg


44.jpg


Περιοδικό "Ταχυδρόμος" , τεύχος 52 - 25 Δεκεμβρίου 1986.


43.jpg


42.jpg


41.jpg


40.jpg


39.jpg


Περιοδικό "Ταχυδρόμος" , τεύχος 1686 - 4 Σεπτεμβρίου 1986.


29.jpg


30.jpg


31.jpg


32.jpg


Περιοδικό "Ταχυδρόμος" , 4 Ιανουαρίου 1990.


24.jpg


25.jpg


26.jpg


27.jpg


28.jpg


Περιοδικό "Ταχυδρόμος" , 1 Οκτωβρίου 1987.


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


Περιοδικό "Ταχυδρόμος" , τεύχος 1635 - 12 Σεπτεμβρίου 1985.


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


Περιοδικό "Ταχυδρόμος" , τεύχος 1539 - 10 Νοεμβρίου 1983.


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


Περιοδικό "Ταχυδρόμος" , τεύχος 1578 - 9 Ιουλίου 1984.


1.jpg


2.jpg


3.jpg


Περιοδικό "Ενημέρωση" , 26 Ιανουαρίου 1989.


395.jpg


396.jpg


397.jpg


398.jpg


Περιοδικό "ΚΑΙ" , τεύχος 1 - 24 Οκτωβρίου 1984.


380.jpg


381.jpg


382.jpg


383.jpg


384.jpg


Περιοδικό "Κόσμος" , 29 Δεκεμβρίου 1982.


376.jpg


377.jpg


378.jpg


379.jpg


Περιοδικό "ΚΑΙ" , 22 Οκτωβρίου 1986.


369.jpg


370.jpg


371.jpg


372.jpg


Περιοδικό "Νούφαρο" , τεύχος 37 - 17 Ιουλίου 1981.


356.jpg


357.jpg


358.jpg


Περιοδικό "Βεντέτα" , τεύχος 1147 - 17 Ιουνίου 1987.


354.jpg


355.jpg


Περιοδικό "Αίσθημα" , τεύχος 16 - 16 Σεπτεμβρίου 1982.


351.jpg


352.jpg


353.jpg


Περιοδικό "Το πρώτο" , τεύχος 4 - 21 Νοεμβρίου 1987.


328.jpg


329.jpg


330.jpg


331.jpg


332.jpg
 
Τελευταία επεξεργασία από έναν συντονιστή:

tonytony

retron00b (sick admin's joke!)
Joined
14 Σεπ 2008
Μηνύματα
21.178
Αντιδράσεις
22.131
Περιοδικό "Το περιοδικό" , 14 Ιανουαρίου 1989.


318.jpg


319.jpg


320.jpg


321.jpg


322.jpg


323.jpg


Περιοδικό "Σούπερ Κατερίνα" , Ιανουάριος 1989.


257.jpg


258.jpg


259.jpg


260.jpg


Περιοδικό "Γαλαξίας" , τεύχος 1 - Σεπτέμβριος 1983.


244.jpg


245.jpg


246.jpg


Περιοδικό "Σούπερ Κατερίνα" , Φεβρουάριος 1985.


240.jpg


241.jpg


242.jpg


243.jpg


Περιοδικό "Δίαιτα και διατροφή" , τεύχος 2 - 9 Οκτωβρίου 1985.


235.jpg


236.jpg


237.jpg


238.jpg


239.jpg


Περιοδικό "Βεντέτα" , τεύχος 958 - 2 Νοεμβρίου 1983.


231.jpg


232.jpg


Περιοδικό "Ευρωπαία" , τεύχος 9 - 10 Φεβρουαρίου 1983.


226.jpg


227.jpg


228.jpg


229.jpg


230.jpg


Περιοδικό "Αίσθημα" , τεύχος 36 - 1 Ιανουαρίου 1984.


218.jpg


219.jpg


220.jpg


Περιοδικό "A Norel Agora" , Απρίλιος 1989.


214.jpg


215.jpg


216.jpg


217.jpg


Περιοδικό "10" - Οκτώβριος 1989.


207.jpg


208.jpg


209.jpg


210.jpg


211.jpg


212.jpg


213.jpg


Περιοδικό "Νούφαρο" , τεύχος 51 - 13 Οκτωβρίου 1981.


164.jpg


165.jpg


166.jpg


167.jpg


Περιοδικό "Σούπερ Κατερίνα" , Δεκέμβριος 1986.


161.jpg


162.jpg


163.jpg


Περιοδικό "Πρόσωπα" , τεύχος 9 - Ιούλιος 1986.


152.jpg


153.jpg


154.jpg


155.jpg


156.jpg


157.jpg


158.jpg


159.jpg


160.jpg


Περιοδικό "Το περιοδικό" , τεύχος 112 - 2 Ιουλίου 1988.


141.jpg


142.jpg


143.jpg


144.jpg


145.jpg


Περιοδικό "Θεσσαλικές επιλογές" , Σεπτέμβριος 1987.


125.jpg


126.jpg


127.jpg


128.jpg


129.jpg


Περιοδικό "VIP'S" , τεύχος 2 - Απρίλιος 1981.


120.jpg


121.jpg


122.jpg


123.jpg


124.jpg


Περιοδικό "ΚΑΙ" , τεύχος 41 - 14 Οκτωβρίου 1987. Η συνέντευξη δόθηκε στην Ναταλία Γερμανού!.


77.jpg


78.jpg


79.jpg


80.jpg


81.jpg


82.jpg


Περιοδικό "ΚΑΙ" , τεύχος 33 - 10 Αυγούστου 1988.


72.jpg


73.jpg


74.jpg


75.jpg


76.jpg


Περιοδικό "ΚΑΙ" , τεύχος 45 - 7 Νοεμβρίου 1990.


64.jpg


65.jpg


66.jpg


67.jpg


68.jpg


69.jpg


Περιοδικό "Τηλέραμα" , τεύχος 447 - 28 Σεπτεμβρίου 1985.


111.jpg


112.jpg


113.jpg


114.jpg


Περιοδικό "Τηλεθεατής" , τεύχος 24 - 23 Σεπτεμβρίου 1989.


100.jpg


101.jpg


102.jpg


Περιοδικό "Τηλέραμα" , 18 Ιουνίου 1983.


96.jpg


97.jpg


98.jpg


99.jpg


Περιοδικό "Τηλέραμα" , 9 Σεπτεμβρίου 1989.


84.jpg


85.jpg


86.jpg


87.jpg


88.jpg


Περιοδικό "Τηλέραμα" , 7 Ιουλίου 1990.


78.jpg


79.jpg


80.jpg


Περιοδικό "Τηλέραμα" , 2 Ιανουαρίου 1988.


66.jpg


67.jpg


68.jpg


Περιοδικό "TV Μικρή οθόνη" , τεύχος 89 - 15 Δεκεμβρίου 1984.


49.jpg


48.jpg


47.jpg


46.jpg


Περιοδικό "TV3" , 18 Σεπτεμβρίου 1987.


36.jpg


37.jpg


38.jpg


39.jpg


Περιοδικό "Τηλέραμα" , 10 Νοεμβρίου 1990.


27.jpg


28.jpg


29.jpg


30.jpg


Περιοδικό "7 Μέρες TV" , 6 Οκτωβρίου 1990.


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


Περιοδικό "Γυναίκα" , τεύχος 962 - 24 Δεκεμβρίου 1986.


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


Περιοδικό "Γυναίκα".


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


Περιοδικό "Γυναίκα" , τεύχος 829 - 21 Οκτωβρίου 1981.


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


Περιοδικό "Φαντάζιο" , τεύχος 709 - 19 Οκτωβρίου 1982.


30.jpg


31.jpg


32.jpg


33.jpg


34.jpg


Περιοδικό "Φαντάζιο" , τεύχος 680 - 30 Μαρτίου 1982.


28.jpg


29.jpg


Περιοδικό "Κατερίνα" , τεύχος 82 - 14 Ιουλίου 1981.


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


Εφημερίδες για τη "Λυσιστράτη" του 1986...


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


8.jpg


9.jpg


Περιοδικό "Βεντέτα" , 27 Φεβρουαρίου 1985.


515.jpg


516.jpg


Περιοδικό "Μανίνα" , τεύχος 514 - 27 Απριλίου 1982.


510.jpg


511.jpg


512.jpg


Περιοδικό "Βεντέτα" , τεύχος 944 - 27 Ιουλίου 1983.


508.jpg


509.jpg


Περιοδικό "Βεντέτα" , τεύχος 1157 - 26 Αυγούστου 1987.


506.jpg


507.jpg


Περιοδικό "Βεντέτα" , τεύχος 1014 - 28 Νοεμβρίου 1984.


492.jpg


493.jpg


Περιοδικό "Τραστ του γέλιου" , τεύχος 665 - 25 Δεκεμβρίου 1986.


490.jpg


491.jpg


Περιοδικό "Βεντέτα" , 25 Μαρτίου 1981.


488.jpg


489.jpg


Περιοδικό "Βεντέτα" , τεύχος 1001 - 29 Αυγούστου 1984.


486.jpg


487.jpg


Περιοδικό "Βεντέτα" , τεύχος 1114 - 29 Οκτωβρίου 1986.


484.jpg


485.jpg


Περιοδικό "Βεντέτα" , τεύχος 1062 - 30 Οκτωβρίου 1985.


469.jpg


470.jpg


Περιοδικό "Βεντέτα" , τεύχος 1100 - 23 Ιουλίου 1986.


466.jpg


467.jpg


468.jpg


Περιοδικό "Βεντέτα" , τεύχος 991 - 20 Ιουνίου 1984.


460.jpg


461.jpg


Περιοδικό "Βεντέτα" , τεύχος 930 - 20 Απριλίου 1983.


458.jpg


459.jpg


Περιοδικό "Βεντέτα" , τεύχος 891 - 16 Ιουνίου 1982.


445.jpg


446.jpg


Περιοδικό "Βεντέτα" , τεύχος 1164 - 14 Οκτωβρίου 1987.


433.jpg


434.jpg


Περιοδικό "Κόσμος" , τεύχος 24 - 13 Απριλίου 1983.


430.jpg


431.jpg


432.jpg


Περιοδικό "Γονείς" , Δεκέμβριος 1988.


423.jpg


424.jpg


425.jpg


426.jpg


Περιοδικό "Γονείς" , τεύχος 106 - Οκτώβριος 1984.


411.jpg


412.jpg


413.jpg
 
Τελευταία επεξεργασία από έναν συντονιστή:

tonytony

retron00b (sick admin's joke!)
Joined
14 Σεπ 2008
Μηνύματα
21.178
Αντιδράσεις
22.131
Περιοδικό "Κλεοπάτρα" , τεύχος 25 - Δεκέμβριος 1985.


408.jpg


409.jpg


410.jpg


Περιοδικό "Βεντέτα" , τεύχος 1120 - 10 Δεκεμβρίου 1986.


406.jpg


407.jpg


Περιοδικό "Βεντέτα" , τεύχος 1041 - 10 Ιουλίου 1985.


404.jpg


405.jpg


Περιοδικό "Βεντέτα" , 9 Απριλίου 1986.


402.jpg


403.jpg


Περιοδικό "Σούπερ Κατερίνα" - Αύγουστος 1988.


399.jpg


400.jpg


401.jpg


Περιοδικό "Σούπερ Κατερίνα" - Αύγουστος 1987.


395.jpg


396.jpg


397.jpg


398.jpg


Περιοδικό "Τραστ του γέλιου" , τεύχος 785 - 8 Απριλίου 1988.


392.jpg


393.jpg


394.jpg


Περιοδικό "Μακεδονία επιλογές" , Μάιος 1984.


382.jpg


383.jpg


385.jpg


386.jpg


387.jpg


388.jpg


389.jpg


390.jpg


391.jpg


Περιοδικό "Τραστ του γέλιου" , τεύχος 941 - 5 Απριλίου 1989.


379.jpg


380.jpg


381.jpg


Περιοδικό "Κόσμος" , 3 Νοεμβρίου 1982.


357.jpg


358.jpg


359.jpg


360.jpg


361.jpg


Περιοδικό "Σούπερ Κατερίνα" - Ιανουάριος 1988.


354.jpg


355.jpg


356.jpg


Περιοδικό "Αγκάθι" , τεύχος 35 - Ιανουάριος 1986.


350.jpg


351.jpg


352.jpg


353.jpg


Περιοδικό "Αίσθημα" , τεύχος 26 - 1 Αυγούστου 1983.


347.jpg


348.jpg


349.jpg


Περιοδικό "Φλας" , τεύχος 264 - 4 Φεβρουαρίου 1989.


345.jpg


346.jpg


Περιοδικό "Μακεδονία επιλογές" , Μάρτιος 1987.


339.jpg


340.jpg


341.jpg


342.jpg


343.jpg


344.jpg


Περιοδικό "Φαντάζιο" , τεύχος 760 - 17 Νοεμβρίου 1983.


317.jpg


318.jpg


319.jpg


Περιοδικό "Ενημέρωση" , τεύχος 213 - 7 Δεκεμβρίου 1989.


282.jpg


283.jpg


284.jpg


285.jpg


Περιοδικό "Πανόραμα" - 1990.


254.jpg


255.jpg


256.jpg


257.jpg


Περιοδικό "Ενημέρωση" , τεύχος 157 - 10 Νοεμβρίου 1988.


247.jpg


248.jpg


249.jpg


Περιοδικό "Φαντάζιο" , τεύχος 752 - 22 Σεπτεμβρίου 1983.


156.jpg


157.jpg


158.jpg


159.jpg


160.jpg


161.jpg


162.jpg


Περιοδικό "Σούπερ Κατερίνα" - Οκτώβριος 1982.


110.jpg


111.jpg


112.jpg


Περιοδικό "Τραστ του γέλιου" , τεύχος 624 - 8 Μαρτίου 1985.


81.jpg


82.jpg


Περιοδικό "ΚΑΙ" , τεύχος 10 - 4 Μαρτίου 1985.


38.jpg


39.jpg


40.jpg


41.jpg


42.jpg


43.jpg


44.jpg


Περιοδικό "ΕΝΑ" - 1986.


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


Περιοδικό "Τηλέραμα" , τεύχος 238 - 26 Σεπτεμβρίου 1981.


114.jpg


115.jpg


116.jpg


Περιοδικό "TV3" , τεύχος 9 - 26 Φεβρουαρίου 1988.


108.jpg


109.jpg


110.jpg


Περιοδικό "Ραδιοτηλεόραση" , 28 Δεκεμβρίου 1985.


101.jpg


102.jpg


103.jpg


Περιοδικό "Τηλέραμα" , 24 Δεκεμβρίου 1983.


94.jpg


95.jpg


96.jpg


97.jpg


Περιοδικό "TV3" , 21 Νοεμβρίου 1986.


87.jpg


88.jpg


89.jpg


90.jpg


Περιοδικό "TV Πρόγραμμα" , τεύχος 2 - 12 Μαίου 1990.


54.jpg


55.jpg


56.jpg


Περιοδικό "TV Σίριαλ" - Δεκέμβριος 1990.


43.jpg


44.jpg


Περιοδικό "Τηλεθεατής" , τεύχος 5 - 13 Μαίου 1989.


24.jpg


25.jpg


26.jpg


Περιοδικό "Εικόνες" , τεύχος 195 - 27 Ιουλίου 1988.


123.jpg


124.jpg


125.jpg


126.jpg


127.jpg


Περιοδικό "Εικόνες" , 25 Δεκεμβρίου 1987.


120.jpg


121.jpg


122.jpg


Περιοδικό "Εικόνες" , τεύχος 212 - 23 Νοεμβρίου 1988.


116.jpg


117.jpg


118.jpg


119.jpg


Περιοδικό "Εικόνες" , τεύχος 274 - 31 Ιανουαρίου 1990.


112.jpg


113.jpg


114.jpg


115.jpg


Περιοδικό "Εικόνες" , 22 Ιουνίου 1988.


106.jpg


107.jpg


108.jpg


109.jpg


110.jpg


111.jpg


Περιοδικό "Εικόνες" , 16 Μαρτίου 1988.


99.jpg


100.jpg


101.jpg


102.jpg


103.jpg


104.jpg


105.jpg


Περιοδικό "Εικόνες" , 14 Μαίου 1986.


95.jpg


96.jpg


97.jpg


98.jpg


Περιοδικό "Εικόνες" , τεύχος 170 - 3 Φεβρουαρίου 1988.


83.jpg


84.jpg


85.jpg


86.jpg


87.jpg


88.jpg


89.jpg


90.jpg


91.jpg


Περιοδικό "Εικόνες" , τεύχος 306 - 12 Σεπτεμβρίου 1990.


29.jpg


30.jpg


31.jpg


32.jpg


33.jpg


34.jpg


35.jpg


36.jpg


37.jpg


Περιοδικό "Εικόνες" , τεύχος 162 - 9 Δεκεμβρίου 1987.


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


Περιοδικό "Εικόνες" , τεύχος 66 - 5 Φεβρουαρίου 1986.


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


Περιοδικό "Εικόνες" , τεύχος 9 - 2 Ιανουαρίου 1985.


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg
 
Τελευταία επεξεργασία από έναν συντονιστή:

tonytony

retron00b (sick admin's joke!)
Joined
14 Σεπ 2008
Μηνύματα
21.178
Αντιδράσεις
22.131
Περιοδικό "Ρομάντσο" , 23 Ιανουαρίου 1990.


48.jpg


49.jpg


50.jpg


51.jpg


52.jpg


Περιοδικό "Ρομάντσο" , 21 Νοεμβρίου 1989.


44.jpg


45.jpg


46.jpg


47.jpg


Περιοδικό "Ρομάντσο" , τεύχος 2169 - 10 Οκτωβρίου 1984.


42.jpg


43.jpg


Περιοδικό "Ρομάντσο" , τεύχος 2282 - 30 Δεκεμβρίου 1986.


39.jpg


40.jpg


41.jpg


Περιοδικό "Ρομάντσο" , 12 Αυγούστου 1986.


33.jpg


34.jpg


Περιοδικό "Ρομάντσο" , τεύχος 2418 - 18 Αυγούστου 1989.


29.jpg


28.jpg


26.jpg


25.jpg


24.jpg


Περιοδικό "Ρομάντσο" , 3 Νοεμβρίου 1984.


16.jpg


Περιοδικό "Ρομάντσο" , τεύχος 2192 - 20 Μαρτίου 1985.


10.jpg


11.jpg


12.jpg


Περιοδικό "Ρομάντσο" , τεύχος 2159 - 1 Αυγούστου 1984.


5.jpg


6.jpg


7.jpg


Περιοδικό "Γυναίκα" , 16 Αυγούστου 1989.


24.jpg


25.jpg


26.jpg


27.jpg


28.jpg


29.jpg


30.jpg


31.jpg


Περιοδικό "Γυναίκα" , τεύχος 860 - 29 Δεκεμβρίου 1982.


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


Περιοδικό "Γυναίκα".


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg
 
Τελευταία επεξεργασία από έναν συντονιστή:

mhmerotategiatipino

RetroMasteR
Joined
28 Νοέ 2007
Μηνύματα
1.404
Αντιδράσεις
317
ε κοιτα αν σου λειπει κανα εξωφυλλο να ψαξουμε να το βρουμε βρε αδερφε.... :)

πολλα απο τα εξωφυλλα ειναι μικροτερα απο τα σκαναρισματα των σελιδων που εχεις κανει, τα εχεις παρολαυτα στη συλλογη σου;

το πιο πικαντικο: 27/7/1988 εικονες, 4η σελιδα, ο γιαννακης με την κοπελια του (ασχολιαστο) κι εναν φιλο, αν ειναι ο τζωρτζογλου θα πεθανω......(μα ουτε το ονομα του; )......
 

tonytony

retron00b (sick admin's joke!)
Joined
14 Σεπ 2008
Μηνύματα
21.178
Αντιδράσεις
22.131
Περιοδικό "Κατερίνα" , τεύχος 367 - 30 Δεκεμβρίου 1986.


35.jpg


36.jpg


37.jpg


38.jpg


39.jpg


40.jpg


41.jpg


42.jpg


43.jpg


44.jpg


45.jpg


46.jpg


47.jpg


48.jpg


49.jpg


50.jpg


51.jpg


mhmerotategiatipino είπε:
ε κοιτα αν σου λειπει κανα εξωφυλλο να ψαξουμε να το βρουμε βρε αδερφε.... :) πολλα απο τα εξωφυλλα ειναι μικροτερα απο τα σκαναρισματα των σελιδων που εχεις κανει, τα εχεις παρολαυτα στη συλλογη σου;

το πιο πικαντικο: 27/7/1988 εικονες, 4η σελιδα, ο γιαννακης με την κοπελια του (ασχολιαστο) κι εναν φιλο, αν ειναι ο τζωρτζογλου θα πεθανω......(μα ουτε το ονομα του; )......
Χα χα χα!!! Τα έχω στη συλλογή μου ναι!!! Να τα ξανασκανάρω πάλι??? :xm:

mhmerotategiatipino είπε:
ε κοιτα αν σου λειπει κανα εξωφυλλο να ψαξουμε να το βρουμε βρε αδερφε.... :) πολλα απο τα εξωφυλλα ειναι μικροτερα απο τα σκαναρισματα των σελιδων που εχεις κανει, τα εχεις παρολαυτα στη συλλογη σου;

το πιο πικαντικο: 27/7/1988 εικονες, 4η σελιδα, ο γιαννακης με την κοπελια του (ασχολιαστο) κι εναν φιλο, αν ειναι ο τζωρτζογλου θα πεθανω......(μα ουτε το ονομα του; )......
Και...ναι είναι ο Στράτος Τζώρτζογλου!!! Τώρα το ξανακοίταξα!!! Ούτε καν το όνομά του ακριβώς!

Περιοδικό "Κατερίνα" , 19 Οκτωβρίου 1982.


31.jpg


32.jpg


33.jpg


34.jpg


Περιοδικό "Κατερίνα" , τεύχος 353 - 23 Σεπτεμβρίου 1986.


29.jpg


30.jpg


Περιοδικό "Κατερίνα" , τεύχος 159 - 4 Ιανουαρίου 1983.


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


Περιοδικό "Κατερίνα" , τεύχος 204 - 15 Νοεμβρίου 1983.


1.jpg


2.jpg


3.jpg


Περιοδικό "Κατερίνα".


13.jpg


14.jpg


15.jpg


16.jpg


17.jpg


18.jpg


19.jpg


20.jpg


21.jpg


22.jpg


23.jpg


24.jpg


25.jpg


26.jpg


27.jpg


28.jpg


Περιοδικό "Ταχυδρόμος" , 16 Δεκεμβρίου 1982.


28.jpg


29.jpg


30.jpg


Περιοδικό "Ταχυδρόμος".


12.jpg


13.jpg


14.jpg


15.jpg


Περιοδικό "Ταχυδρόμος" , 21 Ιανουαρίου 1982.


4.jpg


5.jpg


6.jpg


Περιοδικό "Ταχυδρόμος" , 19 Απριλίου 1984.


1.jpg


2.jpg


3.jpg
 
Τελευταία επεξεργασία από έναν συντονιστή:

mhmerotategiatipino

RetroMasteR
Joined
28 Νοέ 2007
Μηνύματα
1.404
Αντιδράσεις
317
Καθαρά για προσωπικούς λόγους ναι θα τα σκάναρα (προς Θεού όχι για μας, εκανες τη δουλειά σου και υπέρ το δέον και προσκυνώ). Έτσι για να έχεις μια ολοκληρωμένη προσωπική (και σαφώς καλύτερα σκαναρισμένη σε πολλές περιπτώσεις) συλλογή.
 

tonytony

retron00b (sick admin's joke!)
Joined
14 Σεπ 2008
Μηνύματα
21.178
Αντιδράσεις
22.131
54.jpg


55.jpg


56.jpg


51.jpg


52.jpg


53.jpg


48.jpg


49.jpg


50.jpg


44.jpg


45.jpg


46.jpg


47.jpg


41.jpg


42.jpg


43.jpg


36.jpg


37.jpg


38.jpg


31.jpg


32.jpg


33.jpg


25.jpg


26.jpg


27.jpg


404.jpg


405.jpg


406.jpg


401.jpg


402.jpg


403.jpg


398.jpg


399.jpg


400.jpg


395.jpg


396.jpg


397.jpg


392.jpg


393.jpg


394.jpg


389.jpg


390.jpg


391.jpg


386.jpg


387.jpg


388.jpg


383.jpg


384.jpg


385.jpg


380.jpg


381.jpg


382.jpg


376.jpg


377.jpg


378.jpg


379.jpg


373.jpg


374.jpg


375.jpg


370.jpg


371.jpg


372.jpg


367.jpg


368.jpg


369.jpg


364.jpg


365.jpg


366.jpg


361.jpg


362.jpg


363.jpg


358.jpg


359.jpg


360.jpg
 
Τελευταία επεξεργασία από έναν συντονιστή:

mhmerotategiatipino

RetroMasteR
Joined
28 Νοέ 2007
Μηνύματα
1.404
Αντιδράσεις
317
Παντως ο Δελαπορτας εχει πολλες ελλειψεις και δεν καταλαβαινω γιατι! :(
 

tonytony

retron00b (sick admin's joke!)
Joined
14 Σεπ 2008
Μηνύματα
21.178
Αντιδράσεις
22.131
355.jpg


356.jpg


357.jpg


352.jpg


353.jpg


354.jpg


349.jpg


350.jpg


351.jpg


346.jpg


347.jpg


348.jpg


343.jpg


344.jpg


345.jpg


340.jpg


341.jpg


342.jpg


337.jpg


338.jpg


339.jpg


330.jpg


331.jpg


332.jpg


333.jpg


334.jpg


335.jpg


336.jpg


327.jpg


328.jpg


329.jpg


323.jpg


324.jpg


325.jpg


326.jpg


320.jpg


321.jpg


322.jpg


317.jpg


318.jpg


314.jpg


315.jpg


316.jpg


311.jpg


312.jpg


313.jpg


308.jpg


309.jpg


310.jpg


302.jpg


303.jpg


304.jpg


299.jpg


300.jpg


301.jpg


296.jpg


297.jpg


298.jpg


293.jpg


294.jpg


295.jpg


290.jpg


291.jpg


292.jpg


287.jpg


288.jpg


289.jpg


284.jpg


285.jpg


286.jpg


280.jpg


281.jpg


282.jpg


283.jpg


277.jpg


278.jpg


279.jpg


274.jpg


275.jpg


276.jpg


271.jpg


272.jpg


273.jpg


268.jpg


269.jpg


270.jpg


265.jpg


266.jpg


267.jpg


262.jpg


263.jpg


264.jpg


259.jpg


260.jpg


261.jpg


256.jpg


257.jpg


258.jpg


253.jpg


254.jpg


255.jpg


250.jpg


251.jpg


252.jpg


247.jpg


248.jpg


249.jpg


244.jpg


245.jpg


246.jpg


240.jpg


241.jpg


242.jpg


243.jpg


237.jpg


238.jpg


239.jpg


234.jpg


235.jpg


236.jpg


231.jpg


232.jpg


233.jpg


228.jpg


229.jpg


230.jpg


170.jpg


171.jpg


172.jpg


167.jpg


168.jpg


169.jpg


164.jpg


165.jpg


166.jpg


161.jpg


162.jpg


163.jpg


158.jpg


159.jpg


160.jpg


155.jpg


156.jpg


157.jpg


146.jpg


147.jpg


148.jpg


143.jpg


144.jpg


145.jpg


134.jpg


135.jpg


136.jpg


131.jpg


132.jpg


133.jpg


128.jpg


129.jpg


130.jpg


88.jpg


89.jpg


90.jpg


58.jpg


59.jpg


60.jpg


55.jpg


56.jpg


57.jpg


52.jpg


53.jpg


54.jpg


49.jpg


50.jpg


51.jpg


46.jpg


47.jpg


48.jpg


43.jpg


44.jpg


45.jpg
 
Τελευταία επεξεργασία από έναν συντονιστή:

mhmerotategiatipino

RetroMasteR
Joined
28 Νοέ 2007
Μηνύματα
1.404
Αντιδράσεις
317
Η Αλίκη φιλοξενήθηκε στο περιοδικό Πρόσωπα. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος είπε ότι θέλει κι άλλα εξώφυλλα του περιοδικού αυτού (εδώ; ή σε ξεχωριστό τόπικ για το περιοδικό που δεν το βρίσκω πουθενά ;) . Τέλος πάντων βρήκα διαφημιστική καταχώριση του περιοδικού σε θεατρικό πρόγραμμα. Αν θέλετε και θυμάστε καθοδηγήστε με να το βάλω σωστά.

p015.jpg
 

Dimitrissss

Closed
Joined
19 Mαϊ 2009
Μηνύματα
674
Αντιδράσεις
58
Κάνω μία μικρή παράκαμψη στον τίτλο του thread και πηγαίνω στο 1996 (στα όρια του ρετρό δηλαδή) για να δούμε τι πρωτοσέλιδο είχαν τρεις εφημερίδες την επόμενη του θανάτου της μέρα.

attachment.php


attachment.php


attachment.php


Και κατιτίς ακόμα:

attachment.php
 
Τελευταία επεξεργασία από έναν συντονιστή:

FORD231

RetroNuts!
Joined
28 Φεβ 2010
Μηνύματα
2.463
Αντιδράσεις
1.570
Απόσπασμα από την τηλεοπτική εκπομπή-αφιέρωμα του Ιάσονα Τριανταφυλλίδη


για την Αλίκη Βουγιουκλάκη ((Τώρα Αρχίζουν Όλα))μεταδόθηκε από το Mega το 1996


[edit] dead video [edit]
 
Τελευταία επεξεργασία από έναν συντονιστή:
Μπλουζα