Ελληνικές βιοτεχνίες κατασκευής υπολογιστών

Nemo

RetroMuseum GateKeepeR
Joined
9 Ιαν 2006
Μηνύματα
4.695
Αντιδράσεις
1.273
silicon avenue.jpg

silicon avenue2.jpg

Από το 9σέλιδο άρθρο αφιερωμένο στην "Silicon Avenue" Λ.Συγγρού

που δημοσιεύθηκε στο 21ο τεύχος του

Computer για Όλους (σελ144-153)

Wally είπε:
Μου απεσταλει απο καποιον φιλο του φορουμ ενα αρθρο απο το Βημα (19 Φλεβαρη 1984) το οποιο περιεχει αρκετα ονοματα απο Ελληνικες εταιριες software και hardware της εποχης. Δινει και το κλιμα που επικρατουσε τοτε...
1. ΓΙΓΑΤΡΟΝΙΚΣ Α.Ε.: Κατασκευάζει μικροϋπολογιστές που τους προμηθεύει τόσο στο Δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Απασχολεί 25 άτομα και το 1983 αναμένεται να πραγματοποιήσει τζίρο 30 εκατομμυρίων δραχμών και κέρδη γύρω στα 4 εκατομύρια.

..........

Οι κυριότερες ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ εταιρείες «λογικού», εκτός από αυτές που έχουν σα βασική τους δραστηριότητα την αντιπροσώπευση υπολογιστών, είναι οι παρακάτω:

1) ABC: Απασχολεί 45 άτομα και αναμένεται ότι ο κύκλος εργασιών της — όπως μας πληροφορούν τα στελέχη της — θα φθάσει τα 50 εκατομμύρια για το 1983. Είναι ειδικευμένη στον Τραπεζικό τομέα, στις βιομηχανικές εφαρμογές (προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής), στην Οικονομική Διαχείριση (Γενική Λογιστική κλπ.). Επίσης έχει δουλειές στη Μέση Ανατολή.

2) ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΛΟΤΖΙΚ: Τον Ιούνιο του 1983 μετατράπηκε σε ανώνυμη Εταιρεία με κεφάλαιο 27 εκατομμυρίων δραχμών. Απασχολεί μόνιμα 10 άτομα και απευθύνεται κυρίως στην εμπορική και βιομηχανική Μικρομεσαία Επιχείρηση. Εφαρμογές: Γενική Λογιστική, Αποθήκες, Πελατολόγια. Αυτόματη τιμολόγηση. Λιανικές Πωλήσεις, Σχεδιασμός και Εναλλακτικά πλάνα παραγωγής κλπ.

4) ΣΟΦΡΑΖΕΜ: Απασχολεί 12 άτομα σε μόνιμη βάση και οκτώ με μερική απασχόληση. Ειδικεύεται, σε συστήματα Δυναμικής Διαχείρισης Προσωπικού, σε ποκίλες εφαρμογές του Δημοσίου τομέα (π.χ. Δανειστική Βιβλιοθήκη ΟΤΕ, Υπολογισμός Σύνταξης του ΤΕΒΕ).

..................
ABC

abc1.jpgabc2.jpg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMPUTER LOGIC

computerlogic1.jpg

----------------------------------------------------------

SOFRAGEM

sofragem3.jpg

sofragem1.jpg

sofragem2.jpg

--------------------------------------

GIGATRONICS/FORMORE

 


gigatronics1.jpg
 
Τελευταία επεξεργασία από έναν συντονιστή:

Nemo

RetroMuseum GateKeepeR
Joined
9 Ιαν 2006
Μηνύματα
4.695
Αντιδράσεις
1.273
Nemo είπε:
3. ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΑΦΙΚ ΕΠΕ: Κατασκευάζει φωτοστοιχειοθετικά μηχανήματα και έχει εξοπλίσει με χαμηλό κόστος μεταξύ των άλλων, δύο ημερήσιες εφημερίδες (μια αθηναϊκή και μια θεσσαλική). Ο τζίρος της όσον αφορά τα δικά της μηχανήματα για το 1983 θα κυμανθεί γύρω στα 15 εκατομμύρια δραχμές και τα κερδη της θα κυμανθούν περί τα τρία εκατομμύρια δραχμές. Απασχολεί 10 άτομα..

........

Babyset (Nanotronics-Eurografic): ένα μικρό ελληνικό θαύμα υψηλής τεχνολογίας

Στα 1980, η αγορά στη φωτοστοιχειοθεσία κυριαρχείτο από 3 κυρίως εταιρείες: τις AM Varityper, Compugraphic και Linotype. Οι μηχανές ήταν ογκώδεις (περίπου όσο ένα γραφείο) και ακριβές (γύρω στο 1.500.000 δρχ.).

Ο Νίκος Λαγός, σπουδαγμένος φυσικός στη Σουηδία, αλλά και εξαίρετος ηλεκτρονικός, μηχανολόγος και εν γένει εφευρέτης, συλλαμβάνει ένα σχέδιο που μικραίνει τις διαστάσεις των τότε μηχανών στο 1/10 (στο μέγεθος ενός σημερινού επιτραπέζιου υπολογιστή) και το κόστος τους στο 1/5. Χρειάζεται ένα «κομπιουτερά», που τον βρίσκει στο πρόσωπό μου. Σε δύο χρόνια οι πρώτες Babyset διατίθενται και λειτουργούν στην ελληνική αγορά, χειροποίητες από το εργαστήριο μας στην Ηλιούπολη. Είτε σε εκδοτικούς οίκους (Βαβούρης, Λεονταράκος), είτε σε γραφικές τέχνες (Χατζηπέρης) είτε ακόμη σε εφημερίδες (Αυριανή) η «ελληνική υψηλή τεχνολογία» γίνεται δεκτή με ενθουσιασμό αλλά και σκεπτικισμό, ενίοτε δε και με πλήρη άρνηση.

.......................

copy -paste απο την σελίδα του κύριου Ανάστασιου Πουλιέζου Καθηγητή στο Πολυτεχνείο Κρήτης,

>>> http://pouliezos.dpem.tuc.gr/babyset/babyset.htm

(οπου θα βρειτε περισσότερες λεπτομέρειες και στοιχεία )


Λύση της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επω−

νυμία «ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΑΦΙΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥ−

ΘΥΝΗΣ».

Με το υπ’ αριθμ. 7984/30−11−1982 συμβόλαιο της Συμβολαι−

ογράφου Αθηνών Βασιλικής Νικολάου Πούλια, που κατα−

χωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών

με αύξοντα αριθμό Γενικό 19067 και Ειδικό 3782 την 29−12−

1982 και περίληψη του οποίου δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ.

4341/1982 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος

Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), συστήθηκε μεταξύ του Αντωνίου Χαρτερού

του Νικολάου, Νικολάου Λαγού του Σωτηρίου, Αναστασίου

Πουλιέζου του Δημητρίου και Αντωνίου Λιάκου του Μα−

ρίνου, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

«ΓΙΟΥΡΟΓΚΡΑΦΙΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», η

οποία θα αποδίδεται στα αγγλικά «EUROGRAFIC L.T.D.» με

έδρα την Ηλιούπολη, οδός Ηούς και Ορφέως 16, με σκοπό

την εμπορία, εισαγωγή κ.λπ. ειδών γραφικών τεχνών κ.λπ.

και διάρκεια δεκαετή, η οποία τροποποιήθηκε με το υπ’αριθμ.


10217/5−11−1986 συμβόλαιο της Συμβολαιογράφου


Αθηνών Ελένης Λιακάκου Ποταμιανού που καταχωρήθηκε

στα Βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξο−

ντα αριθμό Γενικό 20050 και Ειδικό 3946 την 24−11−1986 και

σε περίληψη δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 3232/25.11.1986

Φ.Ε.Κ. (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). Με την υπ’ αριθμ. 1222/

15−1−1997 πράξη της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Φωτεινής

Μεσαδάκου − Μπεκάκου, που επέχει και θέση αποφάσε−

ως της Γενικής Συνελεύσεως των εταίρων, οι μοναδικοί

εταίροι της άνω εταιρείας Νικόλαος Λαγός του Σωτηρίου,

Λεωνίδας Λιάκος του Μαρίνου, Γεώργιος Χουρδάκης του

Ιωάννου, Χαράλαμπος Ρεκατσίνας του Ανδρέα − Μιχα−

ήλ, Ελένη Ελευθεριάδου του Κωνσταντίνου και Δέσποινα

συζ. Κυριάκου Κυριακού, που εκπροσωπούν το σύνολο

του εταιρικού κεφαλαίου έλυσαν την άνω εταιρεία και

ακριβές αντίγραφο καταχωρήθηκε στα Βιβλία Εταιρει−

ών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αύξοντα αριθμό 3749/

24−3−1997.

Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2011

Ο Εταίρος

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΓΟΣ
Προέλευση " ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 49/2011 "
 

circleag

RetroJunkie™
Joined
14 Οκτ 2008
Μηνύματα
2.405
Αντιδράσεις
447
Τελευταία επεξεργασία από έναν συντονιστή:
Μπλουζα