Hobby Basic, ένας μικρός διερμηνευτής για την κονσόλα των Windows

Blue Max

RetroMaNiaC
Joined
13 Οκτ 2020
Μηνύματα
557
Αντιδράσεις
1.542


H Hobby Basic είναι ένας διερμηνευτής για την κονσόλα των Windows.
Το συντακτικό της είναι τύπου BASIC.
Χειρίζεται ANSI γραφικά με ευκολία.
Υποστηρίζει Ελληνικά και ποντίκι.
Δημιουργεί αυτόνομο εκτελέσιμο.
Είναι γραμμένη σε fasm.

Download


Λίγα λόγια για την γλώσσα.

Το 2013 έγραψα μια βιβλιοθήκη από ρουτίνες για την κονσόλα σε 32-bit assembly με σκοπό να με βοηθήσουν στα δικά μου project. Δηλαδή κώδικα που θα μπορούσα να επαναχρησιμοποιήσω. Έγραψα διάφορες μικρές εφαρμογές με την βιβλιοθήκη αυτή (ανάμεσα σε αυτές και ένα multi-user chat server), είδα πως οι ρουτίνες δουλεύουν σταθερά. Το 2015 μου ήρθε η ιδέα να δέσω την βιβλιοθήκη αυτή γύρω από έναν μικρό διερμηνευτή BASIC, έτσι γεννήθηκε η Hobby Basic. Μέχρι και σήμερα την αναπτύσω, σιγά-σιγά και χαλαρά, όταν ξεκλέψω λίγο ελεύθερο χρόνο κάποιο Σαββατοκύριακο. Πρόκειται για ένα απλοικό toy intepreter με ορισμένες μάλλον ασυνήθιστες δυνατότητες όπως θα διαπιστώσετε. Δεν σκοπεύει να αντικαταστήσει την αγαπημένη σας γλώσσα προγραμματισμού.

Λόγω της ιδιαιτερότητας του εκτελέσιμου αρχείου, που οφείλεται στο μικρό μεγέθους του, και την γλώσσα που είναι γραμμένο (assembly), υπάρχει περίπτωση το AV σας να γκρινιάξει. Θα είναι περίπτωση false positive, η HB είναι ανεβασμένη στο δίκτυο αρκετό καιρό και δοκιμασμένη από πολλούς χρήστες. Ανάμεσα στα παραδείγματα κώδικα που την συνοδεύουν θα βρείτε ένα σχεδιαστικό πρόγραμμα για την κονσόλα, έναν ANSI Viewer αλλά και ένα p2p Draw μεταξύ 2 υπολογιστών. Με εντελώς retro λοιπόν διάθεση την κάνω post σήμερα εδώ.


Ένα παράδειγμα κώδικα.

Κώδικας:
  rem TV.BAS
  rem Hobby Basic Interpreter

  FULL_BLOCK = 0x2588

  a$ = 'N O  S I G N A L'

  dim c[8] = 15,14,11,10,13,12,9,0

  title a$

  screen 80,25
  cursor 0,0
  color 0,7
  cls

  for x = 0 to 7
    pen c[x]
    paint x*10,0,10,25,FULL_BLOCK,1
  next x

  erase 17
  erase 18
  erase 19

  pen 15
  at 25,18,a$

  inkey

  cls : end
Πως να τρέξετε τα παραδείγματα.

Ανοίξτε την γραμμή εντολών CMD.EXE στον φάκελο της HB.
Για να τρέξετε το πρόγραμμα TV.BAS πληκτρολογήστε:

Κώδικας:
hb EXAMPLES/TV.BAS
Σημείωση για χρήστες των Windows 10.

Αν η Hobby Basic δεν λειτουργεί σωστά στην κονσόλα των Windows 10, δοκιμάστε να ενεργοποιήστε την επιλογή legacy για μέγιστη συμβατότητα.
Ακόμα ένα παράδειγμα κώδικα.

Κώδικας:
  rem RALLY.BAS
  rem Hobby Basic Interpreter

  C = 9
  R = 5
  D = 0

  dim rally[C,R]
  dim temp[16]

  rally$ = PATH('DATA\RALLY.HB')
  road$ = '███           ███'
  distance = 0

  load rally$,rally[]
  if V0 = -1 then alert 0x10,'path not found',rally$ : end

  data$ = PATH('DATA\RALLY.TXT')
  if SIZE(data$) = -1 then save data$,'100'

  load data$,best$
  best$ = TRIM(best$)

  for index = 0 to 15
    rgbc index, -1
    temp[index] = V0
  next

  title 'Rally 0.2'
  screen 80,25
  cursor 0,0

  grab 0,0,C,R,rally[],1


start#

  gosub STAGE0

  if D > VAL(best$)
    best$ = STR(D)
    save data$,best$
  endif

  x = 36
  y = 12
  n = 30
  p = 40
  r = 0
  D = 0
  T = 40000

  color 0,7 : cls
  at 4,2,'Use the arrow keys'
  at 4,3,('Try to beat '+best$)
  at 4,4,'Distance 0'

  color 6,2
  for i = 0 to 24
    erase n,i,24,-1,-1
    at n,i,road$
  next

  for i = 3 to 0 step -1
    if i = 0
      at p,2,'█████'
      at p,3,'█  █'
      at p,4,'█  █'
      at p,5,'█  █'
      at p,6,'█████'
    elseif i = 1
      at p,2,' █ '
      at p,3,' █ '
      at p,4,' █ '
      at p,5,' █ '
      at p,6,' █ '
    elseif i = 2
      at p,2,'█████'
      at p,3,'  █'
      at p,4,'█████'
      at p,5,'█  '
      at p,6,'█████'
    elseif i = 3
      at p,2,'█████'
      at p,3,'  █'
      at p,4,'█████'
      at p,5,'  █'
      at p,6,'█████'
    endif
    wait 400000
  next


main#

  paint x,y-1,C,R,-1,-1

  if KEY(37)
    x = x - 1
  elseif KEY(39)
    x = x + 1
  elseif KEY(27)
    for index = 0 to 15
      rgbc index, temp[index]
    next
    color 0,7:cls:end
  endif

  if (CELL(x,y+2) = '█' or CELL(x+1,y+4) = '█' or CELL(x+8,y+2) = '█' or CELL(x+7,y+4) = '█')
    grab x,y,C,R,rally[],1
    color 0,4
    paint 25,0,55,25,-1,1
    wait 1000000
    goto start
  endif

  grab x,y,C,R,rally[],1

  color 0,7
  move 25,1,50,24,25,0

  D = D + 1
  if ~(D % 500)
    r = (r + 1) % 4
    gosub STAGE//r
  endif

  n = n + RND() % 3 - 1
  if n < 25 then n = 25
  if n > 48 then n = 48

  at 13,4,D
  color 6,2
  at n,24,road$

  T = T - 20 : wait T
  goto main

  STAGE0# rgbc 2,0x228B22 : rgbc 4,0x2A2AA5 : rgbc 6,0x0B86B8 : return
  STAGE1# rgbc 2,0x800080 : rgbc 4,0x8B008B : rgbc 6,0xD355BA : return
  STAGE2# rgbc 2,0x228B22 : rgbc 4,0x008000 : rgbc 6,0x6BB7BD : return
  STAGE3# rgbc 2,0xED9564 : rgbc 4,0xFF901E : rgbc 6,0xE6E0B0 : return

 

Blue Max

RetroMaNiaC
Joined
13 Οκτ 2020
Μηνύματα
557
Αντιδράσεις
1.542
Γεια χαρά Always Somewhere.

Αν κάποιος χρειαστεί βοήθεια ή περισσότερες οδηγίες για να την τρέξει, feel free to ask.
 

Blue Max

RetroMaNiaC
Joined
13 Οκτ 2020
Μηνύματα
557
Αντιδράσεις
1.542
Μερικά παραδείγματα που έγραψα με την Hobby Basic. Με τον τρόπο αυτό τεστάρω την λειτουργικότητα της, ενώ παράλληλα επιδυκνείω τις δυνατότητες της. Όσο μεγαλώνει, τόσο περισσότερο διασκεδαστικός γίνεται ο προγραμματισμός με αυτή.


Τυχαίοι χρωματιστοί χαρακτήρες.
Κώδικας:
  rem RND.BAS
  rem Hobby Basic Interpreter

  color 0,0 : cls

  do

    x = RND() % 24 + 2
    y = RND() % 14 + 1
    c = RND() % 95 + 32
    pen c
    at x,y,CHR(c)

  until KEY(-1)

  cls : end

Διαβάζοντας το ποντίκι στην κονσόλα.
Κώδικας:
  rem MOUSE.BAS
  rem Hobby Basic Interpreter
  rem
  rem mouse {} --> V0,V1,V2,V3
  rem Returns:
  rem V0 = cell x
  rem V1 = cell y
  rem V2 = 1 left btn, 2 right btn, 4 double click, 254 lost focus, 255 got focus
  rem V3 = coordinates in pixels (high/low order word)

  cls : print 'click mouse inside window'

  x = -1
  y = -1

  do

    mouse

    if (V0 <> x or V1 <> y)
      x = V0
      y = V1
      a$ = STR(x) + ',' + STR(y)
      title a$
    endif

    if V2 = 1
      ? a$ , ' left button'
    elseif V2 = 2
      ? a$ , ' right button'
    elseif V2 = 4
      ? a$ , ' double click'
    endif

  until KEY(27)
  end

Tetris για την Hobby Basic.
Κώδικας:
  rem TETRIS.BAS
  rem Hobby Basic Interpreter

  dim piecex[4]
  dim piecey[4]
  dim nextpiecex[4]
  dim nextpiecey[4]
  dim kbd[5]=27,37,38,39,40
  dim tbl[4]=40,100,300,1200

  path$ = PATH('DATA\TETRIS.TXT')
  if SIZE(path$) = -1 then save path$,'100'

  load path$,best$
  best$ = TRIM(best$)

  title 'Tetris in Hobby Basic'

  screen 40,30
  cursor 0,0
  color 0,0
  cls

Restart#
  gosub Initialize
  gosub PlayGame
  gosub GameOver
  goto Restart

PlayGame#
  do : gosub GetKeys
    if TICK() - now > time
      gosub DeletePiece
      gosub Move40
      gosub PrintPiece
      now = TICK()
    endif
    wait 1
  until k = 27
  return

GetKeys#
  for a = 0 to 4
    if KEY(kbd[a])
      k = kbd[a]
      if k = 27 then break
      gosub DeletePiece
      gosub Move//k
      gosub PrintPiece
      break
    endif
  next
  wait 40000
  return

Move38#
  for i = 0 to 3
    if CELL(x+2-piecex[i], y+piecey[i]) <> ' ' then return
  next
  for i = 0 to 3
    temp = piecex[i]
    piecex[i] = 2-piecey[i]
    piecey[i] = temp
  next
  wait 50000
  return

Move37#
  for i = 0 to 3
    if CELL(x-1+piecex[i], y+piecey[i]) <> ' ' then return
  next
  x = x - 1
  return

Move39#
  for i = 0 to 3
    if CELL(x+1+piecex[i], y+piecey[i]) <> ' ' then return
  next
  x = x + 1
  return

Move40#
  for r = 0 to 3
    if CELL(x+piecex[r], y+1+piecey[r]) <> ' '
      gosub PrintPiece
      x = startx
      y = starty
      gosub GetPiece
      if k = 27 then break
      gosub CheckLines
      return
    endif
  next
  y = y + 1
  return

CheckLines#
  ln = 0
  for j = toplefty to maxy
    gosub CheckLine
  next
  if ln > 0
    time = time - 2
    score = score + tbl[ln-1]
    gosub PrintScore
  endif
  return

CheckLine#
  for i = topleftx to maxx
    if CELL(i,j) <> 35 then return
  next
  for i = topleftx to maxx
    print at i,j,' '
  next
  for l = 0 to j-toplefty-1
    for n = topleftx to maxx
      info n,j-l-1
      i = V0
      pen V2
      print at n,j-l,CHR(i)
    next
  next
  ln = ln + 1
  return

PrintScore#
  print at 10,8,score
  return

GetPiece#
  for i=0 to 3
    piecex[i] = nextpiecex[i]
    piecey[i] = nextpiecey[i]
  next
  gosub DeleteNextPiece
  gosub GetNextPiece
  gosub PrintNextPiece
  for i=0 to 3
    if CELL(x+piecex[i], y+piecey[i]) <> ' '
    k = 27
    break
  endif
  next
  return

GetNextPiece#
  i = RND()%5 : nextcolor = i + 9
  if i = 0
    nextpiecex[0] = 0
    nextpiecey[0] = 1
    nextpiecex[1] = 1
    nextpiecey[1] = 1
    nextpiecex[2] = 0
    nextpiecey[2] = 2
    nextpiecex[3] = 1
    nextpiecey[3] = 2
  elseif i = 1
    nextpiecex[0] = 0
    nextpiecey[0] = 1
    nextpiecex[1] = 1
    nextpiecey[1] = 1
    nextpiecex[2] = 2
    nextpiecey[2] = 1
    nextpiecex[3] = 0
    nextpiecey[3] = 2
  elseif i = 2
    nextpiecex[0] = 0
    nextpiecey[0] = 1
    nextpiecex[1] = 1
    nextpiecey[1] = 1
    nextpiecex[2] = 2
    nextpiecey[2] = 1
    nextpiecex[3] = 1
    nextpiecey[3] = 2
  elseif i = 3
    nextpiecex[0] = 0
    nextpiecey[0] = 1
    nextpiecex[1] = 1
    nextpiecey[1] = 1
    nextpiecex[2] = 2
    nextpiecey[2] = 1
    nextpiecex[3] = 2
    nextpiecey[3] = 2
  elseif i = 4
    nextpiecex[0] = 0
    nextpiecey[0] = 1
    nextpiecex[1] = 1
    nextpiecey[1] = 1
    nextpiecex[2] = 2
    nextpiecey[2] = 1
    nextpiecex[3] = 3
    nextpiecey[3] = 1
  endif
  return

PrintPiece#
  pen printcolor
  for i = 0 to 3
    print at x+piecex[i],y+piecey[i],'#'
  next
  pen 7
  return

DeletePiece#
  for i = 0 to 3
    print at x+piecex[i],y+piecey[i],' '
  next
  return

PrintNextPiece#
  pen nextcolor
  for i = 0 to 3
    print at nextx+nextpiecex[i],nexty+nextpiecey[i],'#'
  next
  pen 7
  return

DeleteNextPiece#
  printcolor = nextcolor
  for i = 0 to 3
    print at nextx+nextpiecex[i],nexty+nextpiecey[i],' '
  next
  return

GameOver#
  pen 5
  paint 18,2,20,26,-1,1
  pen 7
  print at 24,14,'GAME OVER'
  if score > VAL(best$)
    best$ = STR(score)
    save path$,best$
  endif
  inkey
  return

Initialize#
  color 0,8
  at 0,0, '░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░'
  at 0,1, '░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░'
  at 0,2, '░        ░          ░░'
  at 0,3, '░   TETRIS   ░          ░░'
  at 0,4, '░        ░          ░░'
  at 0,5, '░░░░░░░░░░░░░░░░░░          ░░'
  at 0,6, '░░░░░░░░░░░░░░░░░░          ░░'
  at 0,7, '░        ░          ░░'
  at 0,8, '░ Score: 0   ░          ░░'
  at 0,9, '░        ░          ░░'
  at 0,10,'░░░░░░░░░░░░░░░░░░          ░░'
  at 0,11,'░░░░░░░░░░░░░░░░░░          ░░'
  at 0,12,'░        ░          ░░'
  at 0,13,'░ Best:     ░          ░░'
  at 0,14,'░        ░   Press SPACE  ░░'
  at 0,15,'░░░░░░░░░░░░░░░░░░          ░░'
  at 0,16,'░░░░░░░░░░░░░░░░░░          ░░'
  at 0,17,'░        ░          ░░'
  at 0,18,'░ Next:     ░          ░░'
  at 0,19,'░        ░          ░░'
  at 0,20,'░        ░          ░░'
  at 0,21,'░        ░          ░░'
  at 0,22,'░░░░░░░░░░░░░░░░░░          ░░'
  at 0,23,'░░░░░░░░░░░░░░░░░░          ░░'
  at 0,24,'░░░░░░░░░░░░░░░░░░          ░░'
  at 0,25,'░░░░░░░░░░░░░░░░░░          ░░'
  at 0,26,'░░░░░░░░░░░░░░░░░░          ░░'
  at 0,27,'░░░░░░░░░░░░░░░░░░          ░░'
  at 0,28,'░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░'
  at 0,29,'░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░'
  at 9,13,best$
  printcolor = 0
  nextcolor = 0
  topleftx = 18
  toplefty = 3
  maxx = 37
  maxy = 27
  startx = 27
  starty = 2
  x = startx
  y = starty
  nextx = 10
  nexty = 18
  time = 250
  score = 0
  i=0:k=0:r=0:j=0:l=0:n=0:ln=0:z=0:now=TICK()
  inkey:if V0=27 then cls:end
  paint 18,2,20,26,-1,-1
  gosub GetNextPiece
  gosub GetPiece
  gosub PrintScore
  gosub PrintNextPiece
  return

Τρίλιζα για την Hobby Basic.
Κώδικας:
  rem XO.BAS
  rem Hobby Basic Interpreter

  P1 fix m[x,y]
  P2 fix m[x+i,y+j]
  P3 fix m[x+i*2,y+j*2]

  title 'X''s and O''s in Hobby Basic'

  cursor 0,0

restart#
  color 0,7:cls:locate 0,15
  n=0:dim m[3,3]=0,0,0,0,0,0,0,0,0
  at 4,1,'X''s and O''s'
  at 0,3,'Player X vs CPU O'
  paint 1,7,17,1,'_',0
  paint 1,10,17,1,'_',0
  paint 6,5,1,9,'|',0
  paint 12,5,1,9,'|',0
  @@# at 0,15,'Play first? [y/n]'
  inkey:p=V0:if p=27 then end
  if (p='y' or p='Y') then p=1 else p=0
  at 0,15,'Strong CPU? [y/n]'
  inkey:z=V0:if z=27 then goto @b
  do
    if p=0 then gosub cpu_move else gosub player_move
    gosub is_winner:p=p^1:n=n+1
  until (w<>0 or n=9)
  erase 0,15,30,-1,-1:pen 7
  if w=0 then at 0,15,'Game was a draw'
  if w=1 then at 0,15,'Player X has won!'
  if w=2 then at 0,15,'CPU O has won!'
  at 0,16,'press a key':inkey:goto restart

player_move#
  pen 7:at 0,15,'Player X''s turn    '
  @@# if key(27) then goto restart
  mouse:x=(V0+1)/7:y=(V1+1)/4-1:btn=V2:wait 1
  if (x<0 or x>2 or y<0 or y>2) or btn=0 then goto @b
  if m[x,y]=0 then m[x,y]=1:pen 10:at x*6+3,y*3+6,'X':return
  goto @b

cpu_move#
  pen 7:at 0,15,'CPU O''s turn     '
  b=0:cx=0:cy=0
  x=0:i=1:j=0:for y=0 to 2:gosub scoring:next
  y=0:i=0:j=1:for x=0 to 2:gosub scoring:next
  x=2:y=0:i=-1:j=1:gosub scoring
  x=0:i=1:j=1:gosub scoring
  m[cx,cy]=2:wait 500000
  pen 15:at cx*6+3,cy*3+6,'O'
  return

scoring#
  r=0:k=0:s=0
  if P1=0 then r=x:k=y:s=1
  if P2=0 then r=x+i:k=y+j:s=1
  if P3=0 then r=x+i*2:k=y+j*2:s=1
  if (P1=1 and P2=0 and P3=0) then r=x+i*2:k=y+j*2:s=2
  if (P1=0 and P2=1 and P3=0) then r=x:k=y:s=2
  if (P1=0 and P2=0 and P3=1) then r=x:k=y:s=2
  if (P1=0 and P2=0 and P3=0) then r=x:k=y:s=4
  if (P1=2 and P2=0 and P3=0) then r=x+i*2:k=y+j*2:s=8
  if (P1=0 and P2=2 and P3=0) then r=x:k=y:s=8
  if (P1=0 and P2=0 and P3=2) then r=x:k=y:s=8
  if (P1=1 and P2=1 and P3=0) then r=x+i*2:k=y+j*2:s=16
  if (P1=1 and P2=0 and P3=1) then r=x+i:k=y+j:s=16
  if (P1=0 and P2=1 and P3=1) then r=x:k=y:s=16
  if (P1=2 and P2=2 and P3=0) then r=x+i*2:k=y+j*2:s=32
  if (P1=2 and P2=0 and P3=2) then r=x+i:k=y+j:s=32
  if (P1=0 and P2=2 and P3=2) then r=x:k=y:s=32
  if (m[1,1]=0 and z='y') then r=1:k=1:s=64
  if s>b then b=s:cx=r:cy=k
  return

is_winner#
  w=0:x=0:i=1:j=0:for y=0 to 2:gosub win:next
  y=0:i=0:j=1:for x=0 to 2:gosub win:next
  x=2:y=0:i=-1:j=1:gosub win
  x=0:i=1:j=1:gosub win
  return

win#
  if (P1=1 and P2=1 and P3=1) then w=1
  if (P1=2 and P2=2 and P3=2) then w=2
  return

Άνοιγμα μια εικόνας ANSI.
Κώδικας:
  rem APPLE1.BAS
  rem Hobby Basic Interpreter
  rem ansi {path$,[s]} --> V0

  apple$ = PATH('ART\APPLE.ANS')
  if SIZE(apple$) = -1 then alert 0x10,'path not found',apple$ : end

  screen 80,25
  cls

  ansi apple$

  inkey

  cls : end

Η εντολή Block.
Κώδικας:
  rem APPLE2.BAS
  rem Hobby Basic Interpreter
  rem
  rem block {x,y,cols,rows,block_id} --> V0
  rem Copies a specific area of the screen to a memory block
  rem
  rem block {x,y,block_id} --> V0
  rem Copies a memory block to screen


  apple$ = PATH('ART\APPLE.ANS')
  if SIZE(apple$) = -1 then alert 0x10,'path not found',apple$ : end

  ! block id's
  A = 700
  B = 701

  screen 80,25
  cursor 0,0
  cls

  ansi apple$

  ! split screen to blocks A and B
  block 0,0,40,25,A
  block 40,0,40,25,B

  cls

  ! copy blocks to screen
  block 0,0,B
  block 40,0,A

  inkey

  cls : end

Ανακάτεμα της οθόνης.
Κώδικας:
  rem APPLE3.BAS
  rem Hobby Basic Interpreter

  apple$ = PATH('ART\APPLE.ANS')
  if SIZE(apple$) = -1 then alert 0x10,'path not found',apple$ : end

  ! block id array
  dim a[16]

  ! set array to consecutive values starting from zero
  set a[],5:0

  title 'Press any key to start shuffling'

  screen 80,25
  cursor 0,0
  cls

  ansi apple$

  inkey

  title 'Press any key to stop'

  ! split screen to blocks
  for i = 0 to 15
    block (i%4)*20,(i/4)*6,20,6,a[i]
  next


  do

    ! shuffle array
    set a[],1

    ! copy blocks to screen
    for i = 0 to 15
      block (i%4)*20,(i/4)*6,a[i]
    next

    wait 30000

  until KEY(-1)
  end

Το παζλ 2048 για την Hobby Basic.
Κώδικας:
  rem 2048 Puzzle
  rem Hobby Basic Interpreter

  dim board[4,4]
  dim blocked[4,4]
  delay = 10000

  path$ = PATH('DATA\2048.TXT')
  if SIZE(path$) = -1 then save path$,'100'

  load path$,best$
  best$ = TRIM(best$)

  title '2048 Puzzle in Hobby Basic'

  screen 80,25
  cursor 0,0
  color 0,0
  cls

start#

  pen 7
  at 1,18,'Join the numbers and get to the 2048 tile!'
  at 1,19,'Use the arrow keys to move the tiles'
  at 1,20,'Press R to restart, Esc to quit'
  at 32,2,'Score:'
  at 32,4,('Best: '+best$)
  erase 21

  done = 0
  score = 0
  moved = 1

  for y = 0 to 3
    for x = 0 to 3
      board[x,y] = 0
      blocked[x,y] = 0
    next x
  next y

  addTile()

  do
    if moved then addTile()
    drawBoard()
    at 39,2,(STR(score)+'   ')
    if done then break
    waitKey()
  until done

  if score > VAL(best$)
    best$ = STR(score)
    save path$,best$
  endif

  if done = 27 then cls:end
  if done = 'R' then goto start

  locate 1,21
  print 'No more moves.'

  @@# inkey
  k = V0 & 0x5F
  if k = 'R' then goto start
  if k <> 27 then goto @b
  cls:end


sub drawBoard()

  local x,y,v,i

  for y = 0 to 3
    for x = 0 to 3
      v = board[x,y]
      if v = 0 then i = 5 else i = pickColor(v)
      color i,0 : paint (x*7)+2,(y*4)+1,6,3,-1,-1
      if i <> 5 then at (x*7)+2,(y*4)+2,PAD(STR(v),0x20,5)
    next x
  next y

  color 0,7
ends


sub waitKey()

  local x,y,k

  moved = 0
  inkey : k = V0 & 0x5F
  if (k = 27 or k = 'R') then done = k : rets
  k = V2 : if (k > 36 and k < 41) then movDir(k)
  for y = 0 to 3
    for x = 0 to 3
      blocked[x,y] = 0
    next x
  next y
ends


sub addTile()

  local x,y,a,b

  for y = 0 to 3
    for x = 0 to 3
      if ~board[x,y]
        do
          a = RND() % 4
          b = RND() % 4
        until ~board[a,b]
        if RND() % 100 > 89 then board[a,b] = 4 else board[a,b] = 2
        if canMove() then rets
      endif
    next x
  next y

  done = 1
ends


sub canMove()

  local x,y

  for y = 0 to 3
    for x = 0 to 3
      if ~board[x,y] then rets 1
    next x
  next y

  for y = 0 to 3
    for x = 0 to 3
      if testAdd(x+1,y,board[x,y]) then rets 1
      if testAdd(x-1,y,board[x,y]) then rets 1
      if testAdd(x,y+1,board[x,y]) then rets 1
      if testAdd(x,y-1,board[x,y]) then rets 1
    next x
  next y

  rets 0
ends


sub testAdd(x,y,v)

  if (x < 0 or x > 3 or y < 0 or y > 3) then rets 0
  if board[x,y] = v then rets 1

  rets 0
ends


sub moveVert(x,y,d)

  if (board[x,y+d] and board[x,y+d] = board[x,y] and ~blocked[x,y] and ~blocked[x,y+d])
    board[x,y] = 0
    board[x,y+d] = board[x,y+d]*2
    score = score + board[x,y+d]
    blocked[x,y+d] = 1
    moved = 1
  elseif (~board[x,y+d] and board[x,y])
    board[x,y+d] = board[x,y]
    board[x,y] = 0
    moved = 1
  endif

  if d > 0
    if (y + d) < 3 then drawBoard() : wait delay : moveVert(x,y+d,1)
  else
    if (y + d) > 0 then drawBoard() : wait delay : moveVert(x,y+d,-1)
  endif
ends


sub moveHori(x,y,d)

  if (board[x+d,y] and board[x+d,y] = board[x,y] and ~blocked[x,y] and ~blocked[x+d,y])
    board[x,y] = 0
    board[x+d,y] = board[x+d,y]*2
    score = score + board[x+d,y]
    blocked[x+d,y] = 1
    moved = 1
  elseif (~board[x+d,y] and board[x,y])
    board[x+d,y] = board[x,y]
    board[x,y] = 0
    moved = 1
  endif

  if d > 0
    if (x+d) < 3 then drawBoard() : wait delay : moveHori(x+d,y,1)
  else
    if (x+d) > 0 then drawBoard() : wait delay : moveHori(x+d,y,-1)
  endif
ends


sub movDir(d)

  local x,y

  if d = 38
    for x = 0 to 3
      y = 1
      while y < 4
        if board[x,y] then moveVert(x,y,-1)
        y = y + 1
      endw
    next x
  elseif d = 40
    for x = 0 to 3
      y = 2
      while y >= 0
        if board[x,y] then moveVert(x,y,1)
        y = y - 1
      endw
    next x
  elseif d = 37
    for y = 0 to 3
      x = 1
      while x < 4
        if board[x,y] then moveHori(x,y,-1)
        x = x + 1
      endw
    next y
  elseif d = 39
    for y = 0 to 3
      x = 2
      while x >= 0
        if board[x,y] then moveHori(x,y,1)
        x = x - 1
      endw
    next y
  endif
ends


sub pickColor(v)

  local i = 0

  while v > 2
    v = v >> 1
    i = i + 1
    if i > 6 then i = 0
  endw

  rets i + 9
ends

Η εντολής Repaint.
Κώδικας:
  rem APPLE4.BAS
  rem Hobby Basic Interpreter
  rem repaint {x,y,cols,rows,color1,color2}

  apple$ = PATH('ART\APPLE.ANS')
  if SIZE(apple$) = -1 then alert 0x10,'path not found',apple$ : end

  screen 80,25
  cursor 0,0
  cls

  ansi apple$

  repaint 0,0,80,25,1,4
  repaint 0,0,80,25,9,13

  inkey

  cls : end

ANSI Text File Viewer για την Hobby Basic.
Κώδικας:
  rem AVIEW.BAS
  rem Hobby Basic Interpreter
  rem ANSI Text File Viewer (remote version)

  url$ = 'https://sites.google.com/site/hobbybasicfiles/ansi/'

  if CHDIR('ART\',0) = -1
    ? 'missing ART folder' : pause : end
  endif

  path$ = PATH('AAA-VOL2.TXT')

  if SIZE(path$) = -1 then path$ = url$ + 'AAA-VOL2.TXT'

  ? 'loading list...',

  load path$,list$
  if V0 = -1 then ? 'failed' : pause : end

  speed = 5
  time = 2000000
  AUTO_PLAY = TRUE

  screen 80,25,1000
  cursor 0,0


main#

  color 0,7 : cls
  n = (RND() % 83) + 1
  a$ = GETLN(n,list$)
  if V0 = -1 then ? 'error loading line ',n : goto @F
  if SIZE(a$) = -1 then path$ = url$ + a$ else path$ = PATH(0) + '\' + a$
  title path$
  ansi path$,speed
  @@# if KEY(27) then end
  if AUTO_PLAY then wait time else inkey
  goto main

2D Side Movement.
Κώδικας:
  rem SPRITE1.BAS
  rem Hobby Basic Interpreter
  rem
  rem grab {x,y,cols,rows,array[],method}
  rem Copies screen to a 2D array or vice versa
  rem
  rem method=0 screen to array
  rem method=1 array to screen
  rem method=2 array to screen (skip zero cells)
  rem
  rem grab {ax,ay,cols,rows,array[],x,y}
  rem Copies a specific part of a 2D array to screen


  LIGHT_SHADE = 0x2591
  FULL_BLOCK = 0x2588

  W = 80
  H = 25
  C = 6
  R = 4

  dim a[C,R]
  dim m[W,H]

  title 'Use the Arrow keys to move sprite'

  screen W,H
  cursor 0,0
  color 0,0
  cls

  color 1,8
  paint 0,H-3,W,3,LIGHT_SHADE,1
  pen 11
  at 2,H-2,'2D Side Movement'

  color 8,8
  paint 20,H-18,24,15,FULL_BLOCK,1
  color 4,4
  paint 50,H-13,20,10,FULL_BLOCK,1
  grab 0,0,W,H,m[],0

  x = 2
  y = H - R - 3
  px = x
  py = y

  color 13,13
  paint x,y,C,R,FULL_BLOCK,1
  color 0,0
  paint x+1,y+1,C-2,R-2,FULL_BLOCK,1
  grab x,y,C,R,a[],0


  do

    if (KEY(37) and x > 0)

      px = x
      x = x - 1

    elseif (KEY(39) and x <= W)

      px = x
      x = x + 1

    endif

    grab px,py,C,R,m[],px,py
    grab x,y,C,R,a[],2

    wait 12000

  until KEY(27)

  cls : end

2D Scrolling Background.
Κώδικας:
  rem SPRITE2.BAS
  rem Hobby Basic Interpreter
  rem
  rem grab {x,y,cols,rows,array[],method}
  rem Copies screen to a 2D array or vice versa
  rem
  rem method=0 screen to array
  rem method=1 array to screen
  rem method=2 array to screen (skip zero cells)
  rem
  rem grab {ax,ay,cols,rows,array[],x,y}
  rem Copies a specific part of a 2D array to screen


  LIGHT_SHADE = 0x2591
  FULL_BLOCK = 0x2588

  W = 80
  H = 25
  C = 6
  R = 4

  dim a[C,R]
  dim m[2*W,H]

  view 0
  screen 2*W,H

  cursor 0,0 : color 0,0 : cls
  title 'Use the Arrow keys to move sprite - Spacebar to jump'

  color 13,13
  paint 0,0,C,R,FULL_BLOCK,1
  color 0,0
  paint 1,1,C-2,R-2,-1,-1
  grab 0,0,C,R,a[],0

  cls : color 1,8
  paint 0,H-3,W,3,LIGHT_SHADE,1
  pen 11
  at 2,H-2,'2D Scrolling Background'
  color 8,8
  paint 20,H-18,24,15,FULL_BLOCK,1
  color 4,4
  paint 50,H-13,20,10,FULL_BLOCK,1
  color 0,0

  copy 0,0,W,H
  paste W,0
  grab 0,0,2*W,H,m[],0

  screen W,H
  view 1

  d = 0
  up = 0
  T = H - 3
  f = T - R
  y = f
  x = 35

  grab x,0,W,T,m[],0,0
  grab x,y,C,R,a[],2


  do

    if ~ up
      if (KEY(32))
        up = 1
        v = -1
      elseif KEY(37)
        d = -2
      elseif KEY(39)
        d = 2
      else
        d = 0
      endif
    else
      y = y + v
      if y = 2
        v = 1
      elseif y > f
        up = 0
        y = f
      endif
    endif

    if (d or up)
      x = x + d
      if x < 0 then x = W-1
      if x > W-1 then x = 0
      grab x,0,W,T,m[],0,0
      grab 35,y,C,R,a[],2
    endif

    wait 12000

  until KEY(27)

  cls : end

Διαδρομές της Hobby Basic.
Κώδικας:
  rem MISC.BAS
  rem Hobby Basic Interpreter

  cmdline$ = V0

  rem Do not write above this line

  dim argv$[8]

  argc = split(cmdline$,' ',argv$[])

  title 'Let''s Hobby'

  screen 80,25,300 : cls

  ? 'Current Directory'
  ? 'Hobby Basic Path'
  ? 'File Path'
  ? 'File Name'
  ? 'Windows Path'
  ? 'Interpreter Version'
  ? 'Windows Version'
  ? 'Host Name'
  ? 'Local IP Adrress'
  ? 'Window Title'
  ? 'Screen Resolution'
  ? 'Window Pixels'
  ? 'Window Cells'
  ? 'Cell Pixels'
  ? 'File Bytes'
  ? 'Tick Counter'
  ? 'Local Time'

  for i = 0 to 9
    at 25,i,PATH(i)
  next

  view 1
  at 25,10,(STR(V0)+'x'+STR(V1))

  screen -1,-1
  at 25,11,(STR(V2)+'x'+STR(V3))
  at 25,12,(STR(V0)+'x'+STR(V1))

  info 0,0
  at 25,13,(STR(V3&0xFF)+'x'+STR(V3>>16))

  at 25,14,SIZE(PATH(2))

  for i = 0 to argc - 1
    at 0,i+17,('CmdLine Argv$[' + STR(i) +']')
    at 25,i+17,argv$[i]
  next

  @@#
  at 25,15,STR(TICK(0))
  at 25,16,STR(TICK(1))
  if KEY(27) then cls : end
  wait 1
  goto @b

Αλλαγή της παλέτας των χρωμάτων.
Κώδικας:
  rem PALETTE.BAS
  rem Hobby Basic Interpreter
  rem rgbc {index,0xBBGGRR} --> V0

  FULL_BLOCK = 0x2588

  a$ = 'Whatever 16 full-RGB colors you like'

  dim temp[16]

  dim Molokai[16] = 0x121212,0x1080D0,0x98E123,0x43A8D0,0xFA2573,0x8700FF,0xDFD460,\
  0xBBBBBB,0x555555,0x00AFFF,0xB1E05F,0x51CEFF,0xF6669D,0xAF87FF,0xFFF26D,0xFFFFFF

  color 0,0
  cls

  ! store the old RGB values and set new
  for index = 0 to 15
    rgbc index, -1
    temp[index] = V0
    rgbc index, Molokai[index]
  next

  for i = 0 to 7
    pen i
    paint i*3,1,3,2,FULL_BLOCK,1
    pen i + 8
    paint i*3,3,3,2,FULL_BLOCK,1
  next

  locate 0,6

  for i = 0 to 15
    pen i
    ? a$
  next

  inkey

  ! restore the palette
  for index = 0 to 15
    rgbc index, temp[index]
  next

  end

P2P Drawing via UDP sockets.
Κώδικας:
  rem P2P Drawing via UDP sockets
  rem Click left mouse button to paint a cell
  rem Click right mouse button to clear a cell
  rem Swap the connection ports between the hosts
  rem Set ipv4$ to remote computer address '192.168.1.xxx'

  getmouse() fix mouse:x=V0:y=V1:btn=V2:wait 1

  LOCAL_PORT = 50001
  REMOTE_PORT = 50002
  ipv4$ = 'localhost'

  px = -1
  py = -1

  if OPEN(LOCAL_PORT) = -1 then alert 0x10,'socket error ',STR(V0) : end

  title 'P2P Drawing via UDP sockets running on ',PATH(8)
  cursor 0,0
  color 0,0
  cls

  do

    getmouse()
    if (btn = 1 or btn = 2)
      if btn = 2 then c = 0 else c = 0x2588
      do : getmouse()
        if (x <> px or y <> py)
          pen 15
          at x,y,CHR(c)
          px = x
          py = y
          ! send data string
          a$ = STR((((x<<7)|y)<<15)|c)
          n = SEND(ipv4$,REMOTE_PORT,a$)
        endif
      until btn = -1
    endif

    ! handle incoming messages
    while LEN(QUEUE(1))
      n = VAL(QUEUE(0))
      x = BITS(n,28,7)
      y = BITS(n,21,7)
      c = BITS(n,14,15)
      pen 9
      at x,y,CHR(c)
    endw

  until KEY(27)

  n = CLOSE() : end

XONIX για την Hobby Basic.
Κώδικας:
  rem XONIX.BAS
  rem Hobby Basic Interpreter

sub enemyMove(i)

  color 0,0 : at x[i],y[i],' '
  x[i] = x[i] + dx[i] : if grid[x[i],y[i]] = OK then dx[i] = -dx[i] : x[i] = x[i] + dx[i]
  y[i] = y[i] + dy[i] : if grid[x[i],y[i]] = OK then dy[i] = -dy[i] : y[i] = y[i] + dy[i]
  color 12,12 : at x[i],y[i],' '

ends

sub drop(x,y)

  if grid[x,y] = 0 then grid[x,y] = -1
  if grid[x-1,y] = 0 then drop(x-1,y)
  if grid[x+1,y] = 0 then drop(x+1,y)
  if grid[x,y-1] = 0 then drop(x,y-1)
  if grid[x,y+1] = 0 then drop(x,y+1)

ends

sub status()

  local a$ = 'Score ' + STR(score) + '  Xn ' + STR(lives) + '  Full ' + STR(perc) + '%'
  title a$

ends

  S = 1
  C = 60
  R = 30
  CX = C / 2
  CY = R / 2
  CR = (C - 2) * (R - 2)
  TAIL = 0xAA0020
  delay = 70000
  dim grid[C,R]

  load PATH('DATA\XONIX.TXT'),xonix$
  if V0 = -1 then alert 0x30,PATH(3),'missing file'

  screen C,R
  cursor 0,0

  color 0,2 : cls : ? xonix$
  block 0,0,39,6,700


intro#

  color 0,15 : cls : title 'Xonix!'
  block CX-19,CY-5,700

  at CX-9,CY-8,'H o b b y B a s i c'
  at CX-13,CY+4,'P r e s s A t o S t a r t'
  pen 10 : i = 0 : k = 0 : lives = 3 : enemyCount = 1 : score = 0

  do
    store CX-19+i,CY-5,2,6
    paint CX-19+i,CY-5,2,6,-1,1
    wait 120000 : restore
    i = (i + 2) % 120
    k = KEY(-1) & 0x5F
    if k = 27 then alert 0x4|0x20,'Xonix','Do you want to exit ?': if V0 = 6 then cls : end
  until k = 'A'

  for i = 0 to CX : move 1,0,CX,R,0,0 : move CX,0,CX,R,CX+1,0 : wait 20000 : next


start#

  dim x[enemyCount]
  dim y[enemyCount]
  dim dx[enemyCount]
  dim dy[enemyCount]

  OK = ((0x11 + (enemyCount % 8) * 17) << 16) | 0x20
  x = 0 : y = 0 : dx = 0 : dy = 0 : m = 0 : n = 0 : perc = 0 : t = TICK()

  for i = 0 to enemyCount - 1
    x[i] = RND() % CX + 10
    y[i] = RND() % CY + 5
    dx[i] = (RND() % 3 - 1)|1
    dy[i] = (RND() % 3 - 1)|1
  next

  wait 500000 : color 0,0 : cls : status()

  for i = 0 to R - 1
    for j = 0 to C - 1
      if i = 0 or j = 0 or i = R-1 or j = C-1 then grid[j,i] = OK else grid[j,i] = 0
    next
  next

  grab 0,0,C,R,grid[],1

  a$ = 'S t a g e ' + STR(enemyCount)
  pen 15 : at CX-6,CY,a$
  wait 1500000
  erase CX-6,CY,15,-1,-1

  total = score
  Game = TRUE


main#

  if KEY(27) then Game = FALSE : lives = 1
  if KEY(37) then dx = -1 : dy = 0
  if KEY(39) then dx = 1 : dy = 0
  if KEY(38) then dx = 0 : dy = -1
  if KEY(40) then dx = 0 : dy = 1

  if ~Game
    for i = 1 to R - 2
      for j = 1 to C - 2
        if grid[j,i] = TAIL then grid[j,i] = 0xCC0020
      next
    next
    grab 0,0,C,R,grid[],2
    wait 1000000
    lives = lives - 1
    if lives = 0 then color 0,15 : at CX-7,CY,'G a m e O v e r' : status() : inkey : goto intro
    goto start
  endif

  if TICK() - t > 50

    x = x + dx
    y = y + dy

    if (x < 0) then x = 0
    if (x > C - 1) then x = C - 1
    if (y < 0) then y = 0
    if (y > R - 1) then y = R - 1

    if grid[x,y] = TAIL
      Game = FALSE
    elseif grid[x,y] = 0
      grid[x,y] = TAIL
      m = 1
    endif

    t = TICK()

  endif

  for i = 0 to enemyCount - 1 : enemyMove(i) : next

  if grid[x,y] = OK and m

    dx = 0 : dy = 0 : m = 0 : n = 0

    for i = 0 to enemyCount - 1 : drop(x[i],y[i]) : next

    for i = 1 to R - 2
      for j = 1 to C - 2
        if grid[j,i] = -1 then grid[j,i] = 0 else grid[j,i] = OK : n = n + 1
      next
    next

    if n > 0 then perc = (n * 100) / CR : score = total + n : status()

  endif

  for i = 0 to enemyCount - 1
    if grid[x[i],y[i]] = TAIL then Game = FALSE : break
  next

  if ~Game then goto main

  grab 0,0,C,R,grid[],2

  color 14,14 : at x,y,' '

  if perc > 85 then enemyCount = enemyCount + 1 : goto start

  wait delay

  goto main

ρΤροποποίηση μια εικόνας ANSI που φορτώνει απευθείας από τον server.

SPACES1.png

Κώδικας:
  C = 16
  R = 12

  path$ = 'https://sites.google.com/site/hobbybasicfiles/pictures/SPACES1.ANS'

  screen 80,25
  color 0,0
  cls

  ansi path$

  block 0,3,C,R,700
  block C*2,3,C,R,701

  cls

  for x = 0 to 5
    block x*C,0,700
    block x*C,12,701
    repaint x*C,0,C,R,1,x+1
    repaint x*C,12,C,R,3,8-x
  next

  inkey
  end

Δημιουργία εκτελέσιμου αρχείου (.exe)

Για να δημιουργήσετε την εφαρμογή DRAW.EXE από το παράδειγμα DRAW.BAS

Πληκτρολογήστε στην γραμμή εντολών:
Κώδικας:
hb EXAMPLES/DRAW.BAS -bind DRAW.EXE

Η αυτόνομη εφαρμογή θα δημιουργηθεί μέσα στο φάκελο HB.

 

Blue Max

RetroMaNiaC
Joined
13 Οκτ 2020
Μηνύματα
557
Αντιδράσεις
1.542
Η Hobby Basic δεν φιλοξενείται κάπου αλλού σε Ελληνική ιστοσελίδα. Εφόσον και αν δεν υπάρχει πρόβλημα με τους διαχειριστές και το φόρουμ γενικότερα, θα κάνω ποστ οτιδήποτε νέο την αφορά εδώ. Σχόλια ελεύθερα και ευπρόσδεκτα.

Λίγες περισσότερες πληροφορίες για την HB.
 • 32-bit BASIC διερμηνευτής για Windows.
 • Aναπτύσσεται στο notepad++ με τον fasm.
 • Εύρος αριθμών −2147483647, +2147483647.
 • 3 τύποι δεδομένων, αριθμοί, διατάξεις, συμβολοσειρές (strings).
 • 2 τύποι διατάξεων, αριθμητικές και strings.
 • 2 τύποι συναρτήσεων, built-in και user-defined.
 • Προκαθορισμένες τιμές: FALSE,TRUE, EOL$, ST[]
 • Σετ Τελεστών: =, <, >, <=, >=, <>, +, -, *, /, %, MOD, &, |, ^, <<, >>, AND, OR, NOT, ~
 • Σετ εντολών BASIC (REM,PRINT,INPUT,GOTO,GOSUB,RETURN,IF...THEN...ELSE,DO...UNTIL,FOR...TO...{STEP}...NEXT,WHILE...ENDW,BREAK,DIM,END
 • Σετ εντολών κονσόλας (CLS,AT,CURSOR,ERASE,INVERT,FLIP,GRAB,PAINT,REPAINT,MOVE,COPY,PASTE,WAIT,EXEC,TITLE,ALERT,RGBC,PEN,COLOR, LOCATE,VIEW,INKEY,MOUSE,INFO,SCREEN,BLOCK,STORE,RESTORE,LOAD,SAVE,CAT,RUN,ANSI)
 • Σετ built-in συναρτήσεων (ABS,RND,KEY,TICK,SIZE,CELL,POW,BITS,ASC,LEN,VAL,COMP,CHDIR,FIND,SPLIT,BIN,CHR,HEX,STR,SPC,PATH,GETLN,BASE, LCASE,TRIM,UCASE,REVERSE,LEFT,RIGHT,MID,PAD,REPLACE,INSERT)
 • Σετ συναρτήσεων δικτύου UDP (OPEN,CLOSE,SEND,QUEUE)
 • Κυκλική στοίβα μεγέθους 262140 διπλών λέξεων (double words), εντολές PUSH,POP,ST[].
 • Υποστήριξη (μερική) unicode χαρακτήρων στην κονσόλα.
 • Δυνατότητα εκτέλεσης εντολής γραμμής εντολών.
 • Δημιουργία αυτόνομου εκτελέσιμου αρχείου.
 • Υποστήριξη ANSI γραφικών.

Υποστηρίζει Ελληνικά

Για Ελληνικά (μονοτονικά) στην κονσόλα, προϋπόθεση είναι η επιλογή της γραμματοσειρά Lucida Console.
Κώδικας:
  print 'Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική'
  print 'το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου.'
  print 'Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του Ομήρου.'

Σχεδόν όλα μπορούν να γίνουν Ελληνικά στην Hobby Basic.
Κώδικας:
  τύπωσε fix print
  ανάποδα fix reverse

  dim Διάταξη$[3] = 'Παλιά','Περιοδικά','Πληροφορικής'

  for ΜΕΤΡΗΤΗΣ = 0 to 2
    τύπωσε ανάποδα(Διάταξη$[ΜΕΤΡΗΤΗΣ])
  next

Greek-Characters-In-Console.png


Δημιουργεί αυτόνομο εκτελέσιμο

Ψευτο-εκτελέσιμο για την ακρίβεια. H Hobby Basic δένει (bind) τον διερμηνευτή με τον κώδικα και δημιουργεί αυτόνομη εκτελέσιμη εφαρμογή στα Windows. Αν το πρόγραμμα χρησιμοποιεί εξωτερικά αρχεία, π.χ εικόνες ANSI, αυτά θα πρέπει να συνοδεύουν την εφαρμογή. Το μέγεθος του τελικού αρχείου είναι μικρό, αφού πρόκειται για το μέγεθος του διερμηνευτή <50kb συν τα όποια kb του προγράμματος.

Στα συνοδευτικά παραδείγματα θα βρείτε το DRAW, ένα απλό πρόγραμμα ζωγραφικής για την κονσόλα. Φορτώνει και επεξεργάζεται εικόνες ANSI (.ans) και τις αποθηκεύει σε μορφή HB (.hb). Διαθέτει κάποιες στοιχειώδης δυνατότητες επεξεργασίας. Το εκτελέσιμο εδώ δημιουργήθηκε από την Hobby Basic ιδανικά για Windows XP/7. Download

DRAW.png
 

Always Somewhere

RetroNuts
Joined
9 Νοέ 2019
Μηνύματα
1.013
Αντιδράσεις
2.206
Μας ενδιαφέρει πολύ! Συνέχισε να μας ενημερώνεις σε αυτό το thread!

Η hobby basic είναι σκέτη γλυκα! :)
 
Τελευταία επεξεργασία:

Blue Max

RetroMaNiaC
Joined
13 Οκτ 2020
Μηνύματα
557
Αντιδράσεις
1.542
Ευχαριστώ, νάσαι καλά. Πρόλαβα είδα το αρχικό μήνυμα. Θα σου πω απλά πως μπορείς να παίξεις λίγο μαζί της, και αργότερα αν θελήσεις να περάσεις σε ένα σοβαρό compiler. Δεν έχω σταματήσει να ασχολούμαι με BASIC, και σήμερα υπάρχουν εξαιρετικά εργαλεία.

Μου έστειλαν δύο προγράμματα (pong και snake) παιδιά από Ελλάδα. Περιττό να σου πω πόσο χάρηκα, δεν το περίμενα. Γενικά, μπορεί να είναι ένας απλοικός toy διερμηνευτής -ουσιαστικά χωρίς γραφικά- όμως είναι εύκολο να δημιουργήσεις ένα text adventrue. Αυτόν τον σκοπό είχα όταν ξεκίνησα να την γράφω. Έγραψα στην HB ένα "οικογενειακό" text adventrue με ANSI γραφικά και τα παιδιά μου γέλασαν πολύ.

Λίγες περισσότερες πληροφορίες για την HB, συνέχεια...

Για να σώσουμε μια οθόνη 80x25.
Κώδικας:
  dim a[80,25]       ! define array 80x25
  grab 0,0,80,25,a[],0   ! screen to array
  save 'screen.hb',a[]   ! save screen in .HB format

Για να φορτώσουμε μια οθόνη 80x25.
Κώδικας:
  dim a[80,25]       ! define array 80x25
  load 'screen.hb',a[]   ! load a saved .HB screen
  grab 0,0,80,25,a[],1   ! array to screen

Ένα απλό παράδειγμα.

Δανείζομαι μια ANSI εικόνα από την συλλογή eansis. Μια απλή εικόνα, ένα δέντρο μου κάνει. Την ανοίγω με το DRAW (το σχεδιαστικό που είναι γραμμένο στην HB) και την καθαρίζω λίγο. Κρατώ μόνο το δέντρο, την ταμπέλα, και την αποθηκεύω, εν συνεχεία...
Κώδικας:
screen 80,25,300
cursor 1,100
color 0,0
cls

dim a[80,25]

load 'RETRO80x25.HB',a[]
grab 0,0,80,25,a[],1

pen 6
at 2,4,'Καθώς η ομίχλη φεύγει,'
at 2,5,'η εικόνα ενός δάσους σχηματίζεται μπροστά σου...'
at 2,7,'Μπορείς να πας ανατολικά, προς το δάσος...'

locate 2,22
input '>',a$

Hobby-Basic-Text-Adventure.png

Η συνέχεια επί της οθόνης....(όπως έλεγε o Αντρέας) :)
 

Always Somewhere

RetroNuts
Joined
9 Νοέ 2019
Μηνύματα
1.013
Αντιδράσεις
2.206
Χθες κατέβασα να δοκιμάσω στο smartphone τον puffin browser και έχει ένα θέμα με τα φόρουμ όταν γράφεις ποστ. Αντί να γράφει γράμματα τα σβήνει και κάνοντας επεξεργασία έχασα το σχόλιο μου.

Παρόλο που είναι καλός browser τον έχουν παρατήσει και δεν το έχουν διορθώσει ακόμα. Anyway..

Ήθελα να κάνω edit ξανά το σχόλιο μου για να γράψω ότι στα σχολεία του εξωτερικό (στην δευτέρα γυμνασίου) χρησιμοποιούν την QB64 για να μαθαίνουν τα παιδιά προγραμματισμό.
 
Τελευταία επεξεργασία:

Blue Max

RetroMaNiaC
Joined
13 Οκτ 2020
Μηνύματα
557
Αντιδράσεις
1.542
Η QB64 είναι σύγχρονος compiler και νομίζω συμβατή προς τα πίσω με την QBASIC της Microsoft (χωρίς να σχετίζεται με την MS). Δεν μου κάνει εντύπωση αν χρησιμοποιείται σε σχολεία και σήμερα παρά την εξέλιξη και την τάση σε πιο σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού python, java, κτλ
 
Τελευταία επεξεργασία:

Blue Max

RetroMaNiaC
Joined
13 Οκτ 2020
Μηνύματα
557
Αντιδράσεις
1.542
Για κάποιο λόγο ο server του google μπλοκάρει το κατέβασμα της Hobby Basic. Έχει ξανασυμβεί και πρόκειται μάλλον για περίπτωση false positive, ίσως να θεωρεί πως περιέχει ύποπτο αρχείο, πράγμα που φυσικά δεν συμβαίνει. Όπως και να έχει εδώ είναι η έκδοση 1.0.9.
 

Συνημμένα

 • HB.zip
  45,5 KB · Προβολές: 26
Τελευταία επεξεργασία:

Blue Max

RetroMaNiaC
Joined
13 Οκτ 2020
Μηνύματα
557
Αντιδράσεις
1.542
Η Hobby Basic δεν έχει deadline και την αναβαθμίζω περιστασιακά. Έφτασε αισίως στην έκδοση 1.1.0. Ο διερμηνευτής ξεπέρασε τις 10000 γραμμές assembly κώδικα. Η Hobby Basic σιγά σιγά προσανατολίζεται στις νεώτερες εκδόσεις των Windows από τα Vista και πάνω. Τρέχει ιδανικά σε Windows 7. Συνεχίζει να είναι απόλυτα λειτουργική με τα Windows XP.

Hobby Basic Version 1.1.0 - Download

Έγιναν αλλαγές στον πηγαίο κώδικα και στα συνοδευτικά προγράμματα. Το manual εμπλουτίστηκε με λίγες παραπάνω πληροφορίες. Οι αλλαγές στον κώδικα αφορούν κυρίως την έξοδο του διερμηνευτή ώστε αυτή να γίνει όσο το δυνατόν ομαλότερη και οι αρχικές ρυθμίσεις της κονσόλας του χρήστη να επανέλθουν στην αρχική τους μορφή.

Παρακάτω μερικά μικρά παραδείγματα.

Invert στο μισό παράθυρο (80x26)
Κώδικας:
    cls
    screen 80,26,300
    at 33,13,'Normal Invert'
    invert 40,0,40,26
    inkey

INVERT.png


Invert στο μισό παράθυρο (για όλες τις διαστάσεις)
Κώδικας:
    cls
    screen -1,-1    ! get window cols rows in V0 V1
    at V0/2-7,V1/2,'Normal Invert'
    invert V0/2,0,V0/2,V1
    inkey

INVERT_ANYSIZE.pngΠαράδειγμα της εντολής REPAINT. Το lightred 12 γίνεται lightpurple 13 στο μισό παράθυρο.
Για να δείτε τα χρώματα της κονσόλας γράψτε στην γραμμή εντολών: color /t
Κώδικας:
    cls
    screen 80,25
    ansi 'ART\APPLE.ANS'
    repaint 0,0,40,25,12,13
    inkey : cls

REPAINT.png


Flip screen horizontally.
Κώδικας:
    cls
    exec 'dir',a$
    screen -1,-1
    if V0 < 80 then screen 80,25
    ? a$
    flip 0,0,V0,V1,0
    inkey

FLIP_CONSOLE_SCREEN.png


Παράδειγμα της εντολής GETHTML.
Τυπώνει στην κονσόλα τον αριθμό των online μελών του retromaniax (από Vista και πάνω).
Κώδικας:
    source$ = GETHTML('https://retromaniax.gr/')
    start = FIND(source$,'block-footer-counter')
    if start = 0 then ? 'start failed' : end
    start = start + 22
    stop = FIND(source$,'</span>',start)
    if stop = 0 then ? 'stop failed' : end
    len = stop - start
    for n = 0 to len - 1 : a$ = a$ + source$(start+n) : next
    a$ = replace(a$,'&nbsp; ','')
    ?:? 'Μέλη online' : ? a$
    end

PUBLIC_IP_IN_CONSOLE.png


Dialog Boxes που υποστηρίζει η Hobby Basic.
Κώδικας:
    ! PATH('open')       open dialog box
    ! PATH('save')       save dialog box
    ! PATH('folder')      select folder dialog

    folder_path$ = PATH('folder')

SELECT_FOLDER_DIALOG.png


Ο διερμηνευτής μπορεί από την γραμμή εντολών να φορτώσει ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε κάποιον server.
Δοκιμάστε το, ανοίξτε την γραμμή εντολών στον φάκελο της HB και κάντε copy-paste:
Κώδικας:
    HB.exe https://sites.google.com/site/hobbybasicfiles/TEST.BAS

LOAD_FROM_SERVER.png


Αλλάζοντας κάποια από τα χρώματα της κονσόλας με την εντολή RGBC (από Vista και πάνω).
Κώδικας:
    sub RGB(r,g,b)
      rets (b<<16)|(g<<8)|r
    ends

    screen -1,-1
    if V0 < 80 then screen 80,25
    c = V0/4
    r = V1/4
    len = c * r

    rgbc 1,RGB(68,36,52)
    rgbc 2,RGB(48,52,109)
    rgbc 3,RGB(218,212,94)
    rgbc 4,RGB(109,170,44)

    for n = 0 to len + c
      x = n % c
      y = n / c
      color (x+y)/4,0
      paint x*4,y*4,4,4,' ',1
    next

    inkey : cls : end

CONSOLE_RGB_COLORS.png
 

Συνημμένα

 • HB.zip
  45,3 KB · Προβολές: 13

Blue Max

RetroMaNiaC
Joined
13 Οκτ 2020
Μηνύματα
557
Αντιδράσεις
1.542
Για κάποιο λόγο ο server του google μπλοκάρει το κατέβασμα της Hobby Basic. Έχει ξανασυμβεί και πρόκειται μάλλον για περίπτωση false positive, ίσως να θεωρεί πως περιέχει ύποπτο αρχείο, πράγμα που φυσικά δεν συμβαίνει.

Το πρόβλημα δείχνει να αποκαταστάθηκε και το download link στο πρώτο ποστ δουλεύει ξανά.
 
Τελευταία επεξεργασία:

Blue Max

RetroMaNiaC
Joined
13 Οκτ 2020
Μηνύματα
557
Αντιδράσεις
1.542
Περισσότερα για τα χρώματα και τα κελιά.

Πρώτα κάποιες πληροφορίες για τα χρώματα της κονσόλας.
Η κονσόλα έχει 16 χρώματα φόντου και 16 χρώματα κειμένου.

Τυπώνουμε τα 16 χρώματα. Το χρώμα κειμένου 0 μαύρο δεν φαίνεται σε μαύρο φόντο.

Κώδικας:
  screen 80,25,300
  color 0,0
  cls

  for n=0 to 15
    pen n
    ? 'Text Color ',n
  next

  inkey
  end

CONSOLE_COLORS.png


Οι πιθανοί χρωματικοί συνδυασμοί στην κονσόλα είναι 256 (16x16).

Κώδικας:
  screen 80,25,300
  color 0,0
  cls

  y=21

  for n=0 to 255
    x=(n/16)*4+8
    color n/16,n%16
    a$=PAD(STR(n),'0',3)
    at x,y,a$
    color 0,0
    move x,y-15,4,16,x,y-16
    wait 10000
  next

  inkey
  end

CONSOLE_256COLORS.gif

 • Ένα τυπικό παράθυρο κονσόλας με διαστάσεις 80x25 περιέχει 2000 κελιά.
 • Η Hobby Basic δεσμεύει 1 διπλή λέξη των 32-bit (dword) για κάθε κελί.
 • Το πρώτο byte μένει κενό. Κράτησα τον χώρο αυτό ηθελημένα αχρησιμοποίητο.
 • Το δεύτερο byte περιέχει τα χρώματα χωρισμένα στο χαμηλό και υψηλό nibble.
 • Δηλαδή 4-bit για το χρώμα του φόντου και 4-bit για το χρώμα του κείμενου.
 • Η Hobby Basic δεσμεύει τα 2 εναπομείναντα byte (16-bit) για τον χαρακτήρα.
 • Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υποστηρίξει wide χαρακτήρες όπως τα Ελληνικά.

Ας δούμε ένα παράδειγμα.

Χρώμα φόντου ανοιχτό κόκκινο 12 (0xC) (1100b)
Χρώμα κειμένου ανοιχτό κίτρινο 14 (0xE) (1110b)
Βάζουμε το γράμμα A (ASCII 65) (0x41) (1000001b) στο κελί 1,1.
Η εντολή GRAB αντιγράφει την οθόνη σε μια 2D διάταξη (και αντίστροφα).

Κώδικας:
  dim a[80,25]

  screen 80,10,300
  color 0,0
  cls

  color 12,14
  at 1,1,'A'

  grab 0,0,80,25,a[],0

  title 'Cell(1,1)=',a[1,1]

  inkey
  end

CONSOLE_PRINT_A.png

Το κελί 1,1 δίνει τιμή 13500481 που αναλύεται ως εξής:

CONSOLE_CELL.png

Έτσι βλέπει η Hobby Basic τα κελιά στην κονσόλα.
Ελπίζω να βρήκατε αυτές τις πληροφορίες ενδιαφέρουσες.
 
Τελευταία επεξεργασία:

Blue Max

RetroMaNiaC
Joined
13 Οκτ 2020
Μηνύματα
557
Αντιδράσεις
1.542
Hobby Basic 1.1.1

Ένα μικρό update που ανεβάζει τον αριθμό της έκδοσης σε 1.1.1.
Η εντολή PRINT AT μπορεί να εμφανίσει κείμενο διατηρώντας ταυτόχρονα το χρώμα φόντου των κενών κελιών.

Κώδικας:
  screen 80,25 : cls

  for x = 0 to 7
    color x,0
    paint x*10,0,10,25,0x20,1
  next

  for x = 1 to 15
    pen x
    print at x,x,'Hobby Basic'
  next

  inkey : end

CONSOLE_RETAIN_COLORED_BACKGROUND.png
 
Μπλουζα