Δάφνη Μπόκοτα

FORD231

RetroNuts!
Joined
28 Φεβ 2010
Μηνύματα
2.925
Αντιδράσεις
3.114
Αναγγελία προγράμματος από την τηλεπαρουσιάστρια της ΕΡΤ Δάφνη Μπόκοτα. Μεταδόθηκε 14 Φεβρουάριου 1987.
 

FORD231

RetroNuts!
Joined
28 Φεβ 2010
Μηνύματα
2.925
Αντιδράσεις
3.114
Αναγγελία προγράμματος από την τηλεπαρουσιάστρια της ΕΡΤ Δάφνη Μποκοτα (στα πρώτα της βήματα) για την έκτακτη εκπομπή με θέμα την ραδιενέργεια . Μεταδόθηκε τον Απρίλιο του 1986.
 

FORD231

RetroNuts!
Joined
28 Φεβ 2010
Μηνύματα
2.925
Αντιδράσεις
3.114
Αναγγελία προγράμματος από την τηλεπαρουσιάστρια της ΕΡΤ Δάφνη Μπόκοτα. Μεταδόθηκε Κυριακή 04 Δεκεμβρίου 1988 στην ΕΤ-1.
 

FORD231

RetroNuts!
Joined
28 Φεβ 2010
Μηνύματα
2.925
Αντιδράσεις
3.114
Αναγγελία προγράμματος από την τηλεπαρουσιάστρια της ΕΤ-1 Δάφνη Μπόκοτα. Μεταδόθηκε Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου 1990.
 

FORD231

RetroNuts!
Joined
28 Φεβ 2010
Μηνύματα
2.925
Αντιδράσεις
3.114
Αναγγελία προγράμματος από την τηλεπαρουσιαστρια της ΕΤ-1 Δάφνη Μπόκοτα. Μεταδόθηκε Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 1991 στις 23:30.
 

FORD231

RetroNuts!
Joined
28 Φεβ 2010
Μηνύματα
2.925
Αντιδράσεις
3.114
Αναγγελία προγράμματος από την τηλεπαρουσιάστρια της ΕΡΤ Δάφνη Μπόκοτα. Μεταδόθηκε 31 Δεκεμβρίου 1989.
 

FORD231

RetroNuts!
Joined
28 Φεβ 2010
Μηνύματα
2.925
Αντιδράσεις
3.114
Αναγγελία προγράμματος από την τηλεπαρουσιάστρια της ΕΡΤ Δάφνη Μπόκοτα.Μεταδόθηκε Κυριακή 12 Φεβρουάριου 1989.
 

FORD231

RetroNuts!
Joined
28 Φεβ 2010
Μηνύματα
2.925
Αντιδράσεις
3.114
Αναγγελία προγράμματος από την τηλεπαρουσιάστρια της ΕΤ-1 Δάφνη Μπόκοτα. Μεταδόθηκε Τετάρτη 06 Μαρτίου 1991.
 
Μπλουζα